Denna nyhet är mer än 3 år gammal

17 februari, 2018

Akut att rädda Hälsostaden

Socialstyrelsen har presenterat sin granskning av väntetiderna i vården. En del i detta är hur lång genomsnittsväntetiden på landets akutmottagningar är. Medianvistelsetiden i landet under perioden juni 2016 till och med maj 2017 är 3 timmar och 30 minuter. Detta följer samma stigande trend som väntetiderna generellt. Sus Lund är näst sämst bland landets akutmottagningar med fler än 50 000 besök om året.

– I Lund får patienterna vänta i snitt 4 timmar och 31 minuter, konstaterar Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Det är inte tillräckligt bra, särskilt inte för den tiondel av patienterna som får vänta längst, för dem handlar det om åtta timmar eller mer.

– Samtidigt konstaterar jag att den enda akutmottagning i Skåne som tar emot sina patienter snabbare än riksgenomsnittet i sin klass är Ängelholms sjukhus, som gör det inom 3 timmar och 7 minuter. Detta ger extra tyngd åt Moderaternas besök i Ängelholm i dag.

I Ängelholm står projektet Hälsostaden inför att avslutas. Moderaterna är kritiska mot det sätt på vilket det görs.

– Alla de goda erfarenheter och det fina bemötande som patienterna i Ängelholm har fått riskerar att förödas när Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne nu väljer att låta en liten och väl fungerande verksamhet slukas av den stora sjukvårdsförvaltningen Sund. Varför ska Region Skåne gång på gång ändra på saker som fungerar bra, frågar sig Carl Johan Sonesson.

– Att bevara och utveckla Hälsostaden är för mig en av de viktigaste frågorna i höstens val. I dag välkomnar jag därför mina kollegor från Region Skåne till Ängelholm för att diskutera hur vi ska kunna garantera god och innovativ vård i vår del av Skåne även i framtiden, säger Robin Holmberg (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Ängelholm.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Region Skåne
Tel: 070-508 32 33

Robin Holmberg (M)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Ängelholm
Tel: 072-988 70 00

Ta ställning och dela artikeln