Denna nyhet är mer än 3 år gammal

2 mars, 2018

Anställda måste tillåtas slå larm när det inte står rätt till (HD 2/3)

Det är med oro vi läser texten på MinMening den 26 februari skriven av en anonym läkare, om hur läkarna i Region Skåne uppmanas att ge en förskönad bild av den skånska vården. Situationen i skånsk sjukvård är inte svart eller vit, bra eller dålig. Det finns flera delar av den skånska vården som är bra, men det finns också stora delar som har problem och brister. Att personalen tillåts signalera till politiker och skåningarna när något inte står rätt till är helt avgörande för att problemen ska kunna åtgärdas och för att Skånes sjukvård ska kunna utvecklas.

Ingen som engagerar sig politiskt gör det för att åka runt och klippa band. Vi vill förändra och utveckla vården för att människor ska ha tillgång till vård av hög kvalitet. Det är också därför vi vill besöka verksamheterna ute i vardagen. Inte för att leta fel eller sätta dit någon, inte heller för att få se en förskönad bild. Utan för att få en bild av hur verkligheten i mötet mellan patient och personal fungerar. Det är där kvaliteten i vården skapas, det är även där möjligheterna att utveckla vården är som störst. Vår möjlighet att lyssna på personalen och uppleva verksamheten i vardagen är viktig för att vi ska kunna fatta de beslut som är de absolut bästa för medarbetarna, och framförallt för skåningarna. Att verksamheterna nu uppmanas att inte ta emot besök från politiker är både odemokratiskt och oansvarigt.

Vi delar helt uppfattningen att tiden för stordrift, sammanslagningar och topptunga organisationer är förbi. Det finns ett antal goda exempel i Skåne på verksamhet som styrs nära och därmed är väldigt välfungerande, Hälsostaden i Ängelholm är ett sådant. Utvärderingar av projektet har visat att det är just närvarande ledarskap, småskalighet och självständighet som är några av framgångsfaktorerna. Dessvärre har Socialdemokraterna inte varit helt konsekventa i frågan om Hälsostadens framtid. Särskilt när det gäller frågan om självständighet.

Vi vill se mer av styrning nära verksamheten, fler exempel som Hälsostaden. Det som skrivs i texten på MinMening är allvarligt och visar att nuvarande politisk ledning i Region Skåne inte delar vår syn i den frågan.

Anna Jähnke (M), ledamot i Regionfullmäktige samt kommunalråd i Helsingborg
Robin Holmberg (M), ledamot i Regionfullmäktige samt oppositionsråd i Ängelholm

Ta ställning och dela artikeln