Denna nyhet är mer än 3 år gammal

13 november, 2018

Presidienomineringar för Moderaterna

Moderaterna i Ängelholm tog den 12/11 beslut om vem som nomineras till presidieposter. Beslutet gäller nämnder, beredningar och bolag för mandatperioden 2018-2022.

Under 2018 beslutade kommunfullmäktige att ändra den politiska organisationen i Ängelholm. Det innebär att nämnderna under kommunstyrelsen kommer att gå från fyra till sju. Antalet beredningar minskar från fem till två fasta, med möjlighet att tillsätta tillfälliga. I valet 2018 fick Moderaterna i Ängelholm 15 mandat i kommunfullmäktige. För att styra kommunen har Moderaterna ingått i ett politiskt samarbete med Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Sammarbetet innebär att Moderaterna får ordförandeposten i kommunstyrelsen, två beredningar och i Ängelholmshem/lokaler. I nämnderna får Moderaterna fyra ordförandeposter och tre vice ordförandeposter.

Under gruppmötet den 12/11 valde moderaternas kommunfullmäktigegrupp att nominera följande personer till ordförande eller vice ordförande. Valen sker i kommunfullmäktige den 10/12.

  • Sven-Ingvar Borgquist till ordförande i Familjenämnden
  • Ingela Sylwander till ordförande i Vård- och omsorgsnämnden
  • Tomas Fjellner till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
  • Karl-Erik Asp till ordförande i Överförmyndarnämnden
  • Christina Hanstål till 1:e vice ordförande i Kultur- , idrotts och fritidsnämnden
  • Anders Davidsson till 1:e vice ordförande i Miljö- och tillståndsnämnden
  • Daniel Jönsson till 1:e vice ordförande i Valnämnden
  • Daniel Jönsson till ordförande i Ängelholmshem/lokaler
  • Cornelis Huisman till ordförande i beredning 1
  • Owe Johanssohn till 1:e vice ordförande i beredning 2

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?

Eller se allt om #Moderaterna