En hoppfull framtid för Ängelholms kommun

Den 9 september ska vi gemensamt välja i vilken riktning Sverige och Ängelholm ska gå de närmaste åren. Moderaterna tar ungas inflytande på allvar och har flera kandidater under 30 år på vår valsedel. Kryssa gärna någon av oss så lovar vi att arbeta för:

Fler bostäder för unga

Moderaterna vill:

 • Ge Ängelholmshem i uppdrag att genomföra ett försöksprojekt med billigare lägenheter. Inspiration kan hämtas från studieorter.
 • Göra det enklare och snabbare att bygga, exempelvis genom att införa den s.k. Örebromodellen.
 • Bygga nya bostäder i alla kommundelar.
 • Bygga mer och för fler så att billigare lägenheter blir lediga.

Ett tryggt Ängelholm där alla vågar och vill vara ute på kvällarna

Moderaterna vill:

 • Trygghetsvandringar i alla kommundelar med tillhörande budget för snabba åtgärder.
 • Inrätta ett lokalt trygghetsråd där kommun, polis, näringsliv och föreningsliv samverkar för ökad trygghet.
 • Ställa krav på Polisen på ökad fotpatrullering i Ängelholms centrum.
 • Stödja frivilligverksamheter som bidrar till ökad trygghet, exempelvis Nattvandrarna och Polisens volontärer.
 • Anta en klotterpolicy med snabba saneringsåtgärder.
 • Ökad kamerabevakning på otrygga platser.
 • Kontinuerligt se över belysning och vegetation för att minska antalet otrygga platser.
 • Förstärkning av de kommunala ordningsvakterna.

Ombyggt Stadsbibliotek – mötesplats med plats för musik och kultur