Attraktiv kommun

Ängelholm ska vara en attraktiv kommun som tar tillvara människors kreativitet och engagemang. Kommunen har en viktig roll att agera möjliggörare när kommuninvånarna har bra idéer som kan bidra till Ängelholms utveckling. Genom ett tillåtande och positivt förhållningssätt samt stödjande insatser kan kommunen bidra till att dessa initiativ blir verklighet och att kommunens nya vision – Ängelholm gör det omöjliga möjligt – förverkligas. I förlängningen leder det till en mer spännande och intressant kommun med fler upplevelser, fler nya kommuninvånare och fler turister.

En attraktiv kommun kräver dock mycket mer, till exempel bättre bygglovshantering och att vi tar hand om våra gemensamma tillgångar såsom vägar, gång- och cykelvägar, fastigheter och grönområden. Moderaterna vill att Ängelholms kommun ska vara ren, snygg och välkomnande.

Moderaterna vill:

 • Bygga en badbrygga vid Råbocka
 • Fortsätta satsa på underhållet av vägar och cykelvägar
 • Verka för byggandet av ett kallbadhus, i samverkan med kallbadhusföreningen
 • Skapa fler ställplatser för husbilar
 • Förbättra skyltningen till stranden
 • Se över parkeringsmöjligheterna vid Ängelholms stränder
 • Möjliggöra aktivitet på Stortorget varje helg under sommarmånaderna
 • Identifiera och planlägga mark för nytt strandnära hotell
 • Satsa på offentlig konst och utsmyckning, exempelvis genom ljussättning
 • Skapa fler spontanidrottsplatser i bostadsområden
 • Spontanidrottsplats/multiarena på alla skolgårdar
 • Utreda en mindre, fast scen i centrala Ängelholm, t.ex. i Stadsparken
 • Utveckla Rönneåpromenaden

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?