Jobb och arbetsmarknad

Fler jobb och minskat utanförskap är kärnan i Moderaternas politik. När fler jobbar blir välfärden starkare. Att fler arbetar och försörjer sig själva är därför den viktigaste frågan för att kunna fortsätta satsa på skola, vård och omsorg.

Ängelholms kommun har låg arbetslöshet och ett näringsliv med många spännande företag som ska ha bra förutsättningar att fortsätta växa och anställa. Moderaterna arbetar för en stark lokal arbetslinje där alla som kan arbeta också gör det. Det ska alltid löna sig mer att arbeta än att inte göra det. Vi har nolltolerans mot fusk och ställer krav på egna ansträngningar för att skaffa jobb och försörjning. På så sätt bryter vi utanförskapet, vilket stärker både den enskilde kommuninvånaren och samhället i stort.

Moderaterna vill:

  • Stärka kommunens satsningar på att få fler företag att etablera sig i Ängelholm och därmed skapa nya jobb
  • Föra en lokal arbetslinje med tydliga krav på egen aktivitet och försörjning
  • Fler kommunala sommarjobb för ungdomar
  • Säkerställa fortsatt drift och utveckling av Ängelholms flygplats
  • Möjliggöra fler hembesök vid ansökan om försörjningsstöd
  • Utreda och stävja eventuellt fusk inom försörjningsstödet
  • Utveckla samarbetet med Trafikverksskolan
  • Etablera Campus Ängelholm för att säkerställa tillgången till kompetenta medarbetare för våra lokala företag

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?