Multiarena Nyhemsskolan

Kultur, idrott och fritid

Ängelholms kommun är en attraktiv plats att bo och leva på. Stränderna, naturen och läget med den goda infrastrukturen gör att människor flyttar hit. Men att leva är inte bara att bo. Moderaterna vill fortsätta utveckla Ängelholms kommun med livskvaliteten i centrum. Här spelar föreningslivet och civilsamhället en viktig roll. Många ängelholmare är engagerade i kommunens föreningar och bygger genom detta både gemenskap och grunden för ett mer hälsosamt liv. För många har föreningarna dessutom en viktig uppgift i att bryta utanförskap. Moderaterna vill att fler människor, framförallt barn och unga, ska hitta glädjen i idrotten med både spets och bredd.

Ängelholms kulturliv ska stärkas. Under mandatperioden har Stadsbiblioteket renoverats och alla övriga bibliotek snart blivit meröppna. Biblioteken är en bra grund att stå på, men vi vill skapa större utrymme för kulturen. Vi gör det bland annat genom fler möjligheter till upplevelser under hela året. Moderaterna vill utreda en ny hemvist för kulturskolan och en ny större scen.

Moderaterna vill:

  • Införa lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) redan från 6 års ålder
  • Verka för nya ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan
  • Bygga en flexibel scen för kulturskolan och kulturevenemang
  • Mer offentlig konst med konstverk i alla kommunens rondeller
  • Utveckla Kronoskogen och Nybroskogen i enlighet med planen för naturvård i skogarna
  • Skapa en belyst slinga i Kronoskogen
  • Fortsätta tillgänglighetsanpassa kommunens skogar och stränder

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?