Miljö, natur och klimat

Ängelholms kommun är en unik plats med stor variation där havet, skogarna, sjöarna, åarna och jordbrukslandskapet skapar en attraktiv helhet. Moderaterna vill att även framtidens ängelholmare ska kunna njuta av vår vackra kommun. Vi behöver därför alla ta ett större ansvar för att säkerställa att vi lever våra liv på ett hållbart sätt. För Moderaterna innebär det att hushålla med resurserna, bejaka teknikutveckling och kombinera innovationer med ekonomisk tillväxt och politiskt ansvarstagande. Miljö- och klimatfrågorna ska vara en integrerad del i hela kommunens verksamhet och tas särskild hänsyn till vid investeringar, till exempel i nya byggnader.

Moderaterna vill:

 • Solpaneler på alla nybyggda kommunala byggnader, samt på lämpliga äldre lokaler
 • Skapa ett Naturum i anslutning till Kronoskogen
 • Inrätta minst ett nytt naturreservat under mandatperioden
 • Ängelholms flygplats ska vara ledande i flygets miljö- och klimatomställning
 • Främja hållbara transporter. t.ex. genom kraftig utbyggnad av laddstolpar för elbilar
 • Minska energianvändning i kommunala lokaler och bostäder
 • Bara miljöbilar i kommunens fordonsflotta
 • Fortsatt satsning på Rönneå och de tre vattenråden kommunen är med i
 • Fördubbling av andelen kommunala upphandlingar med tuffa miljökrav
 • Inrätta bilpooler i nya bostadsområden, t.ex. på Stationsområdet
 • Fler blomsterängar istället för hårt klippta gräsmattor, till glädje för både bin och människor
 • Ta krafttag mot PFAS-utsläppet från gamla F10-området

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?