Moderaterna tar ansvar för Ängelholms kommun

I valet 2018 lovade Moderaterna ordning och reda i ett tryggt Ängelholm. Under mandatperioden har vi styrt Ängelholms kommun i ett blågrönt samarbete med egen majoritet. Moderaterna anser att ett formaliserat borgerligt samarbete är det mest naturliga och effektiva sättet att styra kommunen. Med ett gemensamt politiskt program och goda samarbetsformer som upparbetats under lång tid finns en stabil grund att bygga på även inför nästa mandatperiod. Moderaterna verkar också för gott samtalsklimat och samarbete med alla partier i kommunfullmäktige. 

Moderaterna tror på effektiva verksamheter, digitaliseringens möjligheter, samarbete mellan kommun, näringsliv och föreningsliv samt respekt för skattebetalarnas pengar. Vi ser att Ängelholms kommun har god ekonomi och välskötta verksamheter vilket innebär att skattesatsen fortsatt ska kunna hållas låg.

Moderaterna vill:

  • Bilda ett moderatlett borgerligt styre
  • Effektiv digitalisering – öka antalet e-tjänster och digitala tjänster med fokus på bättre service för kommuninvånarna och företagen
  • Bibehålla låg skatt, och om möjligt sänka den
  • Löpande genomlysa kommunens verksamheter
  • Sänka kommunens kostnader för administration och byråkrati
  • Arbeta för kostnadseffektivt mottagande av flyktingar med krav på eget ansvar och egen försörjning
  • Utbilda och certifiera alla politiker som verkar i kommunens bolagsstyrelser

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?