Skola och förskola

Dagens unga är Ängelholms framtid. Alla barn och unga har rätt att lyckas i skolan. Med god utbildning präglad av kunskap och trygghet läggs grunden för att våra barn ska få rätt start i livet. 

Skolans viktigaste uppgift är att jämna ut skillnader i livsförutsättningar och förbereda våra barn och unga för fortsatta studier, arbete och egen försörjning. Skolan måste därför ha ett tydligt fokus på kunskap, ordning och reda samt trygghet för alla elever. Särskilt viktigt är det att fortsätta arbeta med att jämna ut skillnader i flickor och pojkars studieresultat samt arbeta för att både de elever som behöver mer stöd och de som behöver större utmaningar får en utbildning anpassad efter dem. Moderaterna tror på valfrihet och att barnen och deras föräldrar ska kunna välja den förskola eller skola som passar familjen bäst. 

Moderaterna vill:

 • Bygga bort barackerna på skolgårdarna genom tre nya grundskolor
 • Bygga nya förskolor, bland annat i Össjö och i nya områden som t.ex. Fridhem
 • Verka för etableringen av Campus Ängelholm – en plats för högskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning och kreativa möten i Ängelholm
 • Rusta upp kommunens skolgårdar
 • Utveckla Aktivitet förebygger
 • Verka för att minska lärarnas administration och dokumentationskrav
 • Se nolltolerans mot mobbning – alla elever ska ha rätt till trygg skolgång
 • Öka möjligheterna för elever och föräldrar att välja förskola och skola
 • Erbjuda barnomsorg på natten för fler
 • Ökade satsningar på att läsa, skriva och räkna
 • Satsa på tidiga insatser för de elever som behöver extra stöd
 • Säkerställa stimulerande utmaningar för högpresterande elever
 • Utöka Familjecentralerna, t.ex. med mobil familjecentral eller ytterligare en fast verksamhet

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?