Trygghet

Ängelholm är en av Skånes tryggaste kommuner, trots det känner alldeles för många ängelholmare sig otrygga. För många är tryggheten en av de främsta anledningarna till att de väljer att bo och leva på en plats. Att Ängelholms kommun fortsatt ska vara en trygg och säker kommun kan inte tas för givet. Det krävs ett långsiktigt arbete med både idéer och politisk vilja. Kommunen behöver samarbeta med samhällets aktörer, såväl myndigheter som föreningar och näringsliv, om det brottsförebyggande arbetet. Tillsammans kan ett starkt samhälle förhindra faktisk brottslighet och motverka den upplevda otryggheten.

Moderaterna vill:

  • Öka kamerabevakning på otrygga platser
  • Att Ängelholm kommun blir testkommun för kommunala poliser
  • Se fler patrullerande poliser
  • Ha regelbundna trygghetsvandringar i alla kommundelar med tillhörande medel för insatser
  • Införa trygghetsvärdar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser i den offentliga miljön
  • Stärka kommunens trygghetssamarbete med fastighetsägare, polis med flera
  • Stärka kommunens arbete med beredskap och det civila försvaret 

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Trygghet