Tryggt åldrande och omsorg för alla

Ängelholm ska vara en trygg kommun att bli gammal i. Moderaterna vet att seniorer inte är en homogen grupp, men att åldras innebär att många så småningom behöver någon form av hjälp i vardagen. För Moderaterna är det självklart att äldre ska ha en rimlig ekonomisk situation men också känna trygghet, gemenskap och delaktighet. Rätten att välja och möjligheten att bestämma över sitt eget liv och vardag vid behov av vård och omsorg är viktigt för ett värdigt åldrande.

Under den gångna mandatperioden har ett omfattande förnyelsearbete påbörjats för att modernisera kommunens äldreboenden. Moderaterna ser att ändamålsenliga lokaler i kombination med engagerad personal är de viktigaste faktorerna för vård och omsorg av hög kvalitet. Moderaterna ser att ett liknande grepp behöver tas för kommunens LSS-boenden. Vi moderater vill även utveckla olika boendeformer för personer med funktionsnedsättningar och LSS-insatser då det är viktigt med valmöjligheter även för denna grupp.

Moderaterna vill:

 • Verka för minskad ensamhet
 • Införa aktivitetscheck för äldre – Aktivitet förebygger Senior
 • Utveckla matupplevelsen och formerna för leveranser av mat
 • Renovera och modernisera kommunens äldreboenden och LSS-boenden
 • Bygga fler trygghetsboenden och seniorboenden med olika inriktningar
 • Utveckla “måltidsvän” för att minska ensamhet
 • Utveckla volontärverksamhet för hjälp till olika aktiviteter, sjukvårdsbesök, kontakter med offentliga verksamheter m.m.
 • Utveckla aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar
 • Motverka digitalt utanförskap
 • Stimulerande utemiljöer vid kommunens boenden för seniorer, äldre och funktionsnedsatta
 • Verka för att 75-årskortet ska gälla resor till alla nordvästskånska grannkommuner. 

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?