Sätt ett pris på att bevara (HD 13/2)

Ska skattepengar gå till att bevara hus eller att ha fler lärare och bättre äldreomsorg? I slutänden är det det frågan handlar om för den pampiga, men övergivna Parkskolan.

Socialdemokrater har gått ut med att skolbyggnaden åter ska bli ett centrum för ung kultur. Däremot är det än så länge väldigt oklart vad prislappen för en sådan satsning hamnar på.
Det enda vi vet är att det lär kosta många miljoner att rusta och anpassa den stora tegelbyggnaden. Då handlar det om allt från tillgänglighet och ventilation till att faktiskt få ändamålsenliga rum. Det måste bli större andel använd yta och mindre av korridorer.

Det finns också frågetecken för tidigare problem med vattenskador och hussvamp i källarvåningen.

Vi Moderater vill också bevara skolhuset. Men inte till vilket pris som helst. Och absolut inte utan att byggnaden får en ny användning som motiverar hyran.
Vi tror inte på att Ängelholm behöver två kulturcentra inne i stan. Vi har istället valt att satsa på ombyggnad av biblioteket och en öppning mot det fantastiska, men idag undangömda Tingstorget.

En del äldre ängelholmare pratar fortfarande om att rivningen av den närbelägna Centralskolan var något av helgerån. Samtidigt skapades utrymme för en modern gymnasieskola. Och det finns kritiker som anser att skolhyrorna tar för stor del av budgeten även utan bevarandekostnader.

Vi vill enkelt ha en prislapp för att bevara Parkskolan, som faktiskt inte har något riktigt kulturskydd. Men det måste vara en prislapp som innebär en önskad användning av huset, och utveckling av den gamla skolgården som idag är trist parkeringsplats.

Vårt förslag är att är att låta hugade byggare och fastighetsbolag räkna och fundera. Parkskolan med skolgård och generösa byggrätter tänkta för nya hyreslägenheter bjuds ut till den som har bästa förslag och bästa pris. Det finns två utgångslägen, antingen med de klassiska tegelfasaderna och yttertaket bevarat, eller med rivning. Först då få får vi veta vad den rätta prislappen är och kan ta ett klokt beslut.

En förändring av kvarteret ger nya möjligheter för det som antagligen är landets minsta stadspark. Med ombyggnad eller helt nya hus går det att stänga av den lilla Kamengatan och låta parken krypa in mot skoltomten och bli några meter bredare. Det skulle stadskärnan vinna på.

Anders Davidsson (M)
Tomas Fjellner (M)
Oskar Skäremo (MUF)