Om Parkskolan

Allians för Ängelholm inlämnade följande protokollsanteckning under kommunfullmäktige den 27 november:

Alliansen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – anser det mycket positivt att kommunfullmäktige med bred politisk förankring tagit ställning för att påbörja utvecklingen av Parkskolan genom försäljning.

Alliansen vill se utveckling av byggnaden och tomten på ett sätt som bidrar till stadens och kommunens attraktivitet. Det är viktigt att utvecklingen av Parkskolan sker med varsamhet och med respekt för att Parkskolan är en uppskattad byggnad i Ängelholms stadsmiljö. Alliansen kommer därför driva att den fortsatta försäljningsprocessen ska ske med nedanstående inriktning:

  • Bevara och skydda fasaden så att den fortsatt utgör en fond för Stadsparken.
  • Byggnaden ska utvecklas med verksamheter som bidrar till ett attraktivare Ängelholm.
  • Utveckla tomten genom en byggrätt som möjliggör till exempel bostäder, verksamheter och parkering.
  • Utveckla Stadsparken.

Ängelholm 2017-11-28

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C)
Charlotte Engblom (L)
Linda Persson (KD)

Nu måste något hända med Parkskolan!

PRESSMEDDELANDE 2017-10-25

Alliansen tar i dag ställning för att utvecklingen av Parkskolan måste påbörjas. Under Socialdemokraternas styre har inte mycket hänt i denna viktiga fråga som engagerar många ängelholmare. Alliansen agerar nu för att påbörja processen med utveckling av både Parkskolan och den centralt belägna tomten.

Parkskolan står sedan ett antal år tom i avvaktan på politiska beslut om dess framtida användning. Under 2014 arbetade den tidigare majoriteten med ett förslag om att utveckla Parkskolan med tillhörande tomt. Detta arbete avstannade efter maktskiftet och därefter har frågan inte rört sig nämnvärt framåt under socialdemokratiskt styre.

Alliansen kommer nu agera för att frågan ska nå en lösning. Vi vill se utveckling av byggnaden och tomten på ett sätt som bidrar till stadens och kommunens attraktivitet. Alliansen ser samtidigt att det är svårt att passa in byggnaden i Ängelholms kommuns behov. Det naturliga är därför att sälja den till en seriös extern aktör som kan ta sig an den anrika byggnaden och utveckla tomten.

Alliansen ser dock att det är viktigt att utvecklingen av Parkskolan sker med varsamhet. Vi kommer därför driva att följande beaktas i den fortsatta processen:

• Bevara och skydda fasaden så att den fortsatt utgör en fond för Stadsparken.
• Byggnaden ska utvecklas med verksamheter som bidrar till ett attraktivare Ängelholm.
• Utveckla tomten genom en byggrätt som möjliggör till exempel bostäder, verksamheter och parkering.
• Utveckla Stadsparken.

Under de senaste veckorna har det framkommit att andra aktörer i Ängelholm delar Alliansens bild av Parkskolans potential. För oss är det därför naturligt att dialog påbörjas snarast.

Bildspel från dagens pressträff finner du här!

Mer information
Robin Holmberg (M), 072-988 70 00
Liss Böcker (C), 073-996 06 24
Eva Kullenberg (L), 070-522 19 41
Linda Persson (KD), 073-085 36 70

Sätt ett pris på att bevara (HD 13/2)

Ska skattepengar gå till att bevara hus eller att ha fler lärare och bättre äldreomsorg? I slutänden är det det frågan handlar om för den pampiga, men övergivna Parkskolan.

Socialdemokrater har gått ut med att skolbyggnaden åter ska bli ett centrum för ung kultur. Däremot är det än så länge väldigt oklart vad prislappen för en sådan satsning hamnar på.
Det enda vi vet är att det lär kosta många miljoner att rusta och anpassa den stora tegelbyggnaden. Då handlar det om allt från tillgänglighet och ventilation till att faktiskt få ändamålsenliga rum. Det måste bli större andel använd yta och mindre av korridorer.

Det finns också frågetecken för tidigare problem med vattenskador och hussvamp i källarvåningen.

Vi Moderater vill också bevara skolhuset. Men inte till vilket pris som helst. Och absolut inte utan att byggnaden får en ny användning som motiverar hyran.
Vi tror inte på att Ängelholm behöver två kulturcentra inne i stan. Vi har istället valt att satsa på ombyggnad av biblioteket och en öppning mot det fantastiska, men idag undangömda Tingstorget.

En del äldre ängelholmare pratar fortfarande om att rivningen av den närbelägna Centralskolan var något av helgerån. Samtidigt skapades utrymme för en modern gymnasieskola. Och det finns kritiker som anser att skolhyrorna tar för stor del av budgeten även utan bevarandekostnader.

Vi vill enkelt ha en prislapp för att bevara Parkskolan, som faktiskt inte har något riktigt kulturskydd. Men det måste vara en prislapp som innebär en önskad användning av huset, och utveckling av den gamla skolgården som idag är trist parkeringsplats.

Vårt förslag är att är att låta hugade byggare och fastighetsbolag räkna och fundera. Parkskolan med skolgård och generösa byggrätter tänkta för nya hyreslägenheter bjuds ut till den som har bästa förslag och bästa pris. Det finns två utgångslägen, antingen med de klassiska tegelfasaderna och yttertaket bevarat, eller med rivning. Först då få får vi veta vad den rätta prislappen är och kan ta ett klokt beslut.

En förändring av kvarteret ger nya möjligheter för det som antagligen är landets minsta stadspark. Med ombyggnad eller helt nya hus går det att stänga av den lilla Kamengatan och låta parken krypa in mot skoltomten och bli några meter bredare. Det skulle stadskärnan vinna på.

Anders Davidsson (M)
Tomas Fjellner (M)
Oskar Skäremo (MUF)