Nya Moderaterna vill öka resurserna till försvaret

Ett försämrat säkerhetsläge i vårt närområde kräver att vi stärker Sveriges försvarsförmåga. Därför anser Nya Moderaterna att Försvarsmakten bör få ökade resurser. Det kommer att vara vår linje i de försvarssamtal som nu förs mellan Alliansen och regeringen säger Anna Kinberg Batra och Hans Wallmark i en intervju med Sveriges Radio.

  • Vi är beredda att höja anslagen till försvaret för att möta det oroliga läget i omvärlden och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, inte minst i Sveriges närområde. Det ställer krav på hur man prioriterar. Finansieringen ska vara ansvarsfull och inte hota jobb och tillväxt genom skadliga skattehöjningar. Regeringen måste nu återkomma med om och hur de avser att höja försvarsanslagen, säger Anna Kinberg Batra.
  • Höjda försvarsanslag bör framförallt gå till att snabbt öka våra förbands förmåga, tillgänglighet och uthållighet. Det handlar då exempelvis om att stärka vår incidentberedskap så att flottan får fler sjötimmar och att flygvapnet får fler flygtimmar. En ökad närvaro på och över Östersjön är prioriterad, avslutar Hans Wallmark.

Läs mer här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6095797

Sätt ett pris på att bevara (HD 13/2)

Ska skattepengar gå till att bevara hus eller att ha fler lärare och bättre äldreomsorg? I slutänden är det det frågan handlar om för den pampiga, men övergivna Parkskolan.

Socialdemokrater har gått ut med att skolbyggnaden åter ska bli ett centrum för ung kultur. Däremot är det än så länge väldigt oklart vad prislappen för en sådan satsning hamnar på.
Det enda vi vet är att det lär kosta många miljoner att rusta och anpassa den stora tegelbyggnaden. Då handlar det om allt från tillgänglighet och ventilation till att faktiskt få ändamålsenliga rum. Det måste bli större andel använd yta och mindre av korridorer.

Det finns också frågetecken för tidigare problem med vattenskador och hussvamp i källarvåningen.

Vi Moderater vill också bevara skolhuset. Men inte till vilket pris som helst. Och absolut inte utan att byggnaden får en ny användning som motiverar hyran.
Vi tror inte på att Ängelholm behöver två kulturcentra inne i stan. Vi har istället valt att satsa på ombyggnad av biblioteket och en öppning mot det fantastiska, men idag undangömda Tingstorget.

En del äldre ängelholmare pratar fortfarande om att rivningen av den närbelägna Centralskolan var något av helgerån. Samtidigt skapades utrymme för en modern gymnasieskola. Och det finns kritiker som anser att skolhyrorna tar för stor del av budgeten även utan bevarandekostnader.

Vi vill enkelt ha en prislapp för att bevara Parkskolan, som faktiskt inte har något riktigt kulturskydd. Men det måste vara en prislapp som innebär en önskad användning av huset, och utveckling av den gamla skolgården som idag är trist parkeringsplats.

Vårt förslag är att är att låta hugade byggare och fastighetsbolag räkna och fundera. Parkskolan med skolgård och generösa byggrätter tänkta för nya hyreslägenheter bjuds ut till den som har bästa förslag och bästa pris. Det finns två utgångslägen, antingen med de klassiska tegelfasaderna och yttertaket bevarat, eller med rivning. Först då få får vi veta vad den rätta prislappen är och kan ta ett klokt beslut.

En förändring av kvarteret ger nya möjligheter för det som antagligen är landets minsta stadspark. Med ombyggnad eller helt nya hus går det att stänga av den lilla Kamengatan och låta parken krypa in mot skoltomten och bli några meter bredare. Det skulle stadskärnan vinna på.

Anders Davidsson (M)
Tomas Fjellner (M)
Oskar Skäremo (MUF)

Oppositionens ständiga svartmålning är tröttsam (NST 8/9)

I ett globalt och europeiskt perspektiv är Sverige ett av världens bästa länder att leva, bo och åldras i. Att höra oppositionens ständiga svartmålning av Sverige är tröttsamt. Jag har svårt att se att människor känner igen sig i denna beskrivning av ett Sverige som de senaste åren blivit allt bättre.

Svartmålningen förekommer även av vår fina stad och kommun Ängelholm. Ängelholm ligger högt i de flesta undersökningar och rankningar. Vi har topp placeringar inom skolområdet och när det kommer till korta kötider till äldrevården. Här finns flygplats, ett nyrenoverat stationsområde, en fantastisk strand, och kommunen ligger bra till i polisens trygghetsmätningar. Nyligen blev Ängelholm 4:e kommun av 290 i Lärarförbundets undersökning av landets bästa skolkommuner. Nio av de 18 första kommunerna är skånska. Samtliga av dessa kommuner är alliansstyrda.

Vi får aldrig bli nöjda och tycka att allt är bra – allt kan alltid bli bättre. Därför har Moderaterna presenterat ett offensivt valprogram med fokus på framtiden. Vi vill att Ängelholm skall bli ännu bättre. Detta står i stark kontrast mot en opposition utan konkreta förslag som istället tittar bakåt och svartmålar både Ängelholm och Sverige.

Moderaterna ser en stark och trygg ekonomi som en förutsättning för att fortsätta den positiva trend som Ängelholm befinner sig i. Vi ser gärna att fler engagerar sig i politiken och på så sätt bidrar till Ängelholms utveckling. Inom Moderaterna och de andra partierna är vi ett fåtal fritidspolitiker som på vår fritid försöker göra vårt bästa för Ängelholm och dess medborgare. Oavsett vad vi gör och beslutar finns det alltid de som tycker annorlunda. Välj det parti som passar dig bäst och bli en del av oss som faktiskt vill Ängelholm väl.

Ulf Pethö (M)

Grunden är ordning och reda i ekonomi (NST 7/9)

Svar till BrittMarie Hansson (s), mfl, Blå dunster i Blå ängeln (1/9)

Ännu en gång har vi trampat på en mycket öm tå. Först när vi påtalade effekterna av en socialdemokratisk politik på ungdomsjobben i Ängelholm. Sen när vi visade på skillnaderna i lokal skolpolitik.

Nu gäller det EN mening i en intervju i vår 8-sidiga valtidning. Där jag svara på frågan ”Var finns då konfliktlinjerna ifråga om ekonomi?”. Tydligen får jag inte beskriva hur jag upplever skillnaden i hur vi ser på den kommunala budgetprocessen, ty detta har Socialdemokraterna ensamrätten att göra.

Precis som tidigare när tårna ömmat kan man inte visa att jag har fel. Istället hänvisar man nyfikna väljare att läsa bilagor till mötesprotokoll. Men valet den 14:e handlar inte om vad som yrkades i fullmäktige för 12 år sedan. Valet handlar om vad vi vill de kommande 4 åren.

Moderaterna vill se fortsatt ordning och reda i ekonomin. Vi anser att Ängelholms kommun inte ska ta ut mer skatt än nödvändigt för att garantera kvalitén i den gemensamma välfärden. Vi vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik lokalt, regionalt och nationellt för att kunna garantera en god service och en väl fungerande gemensam välfärd även i framtiden.

Moderaterna går till val på hur vi vill göra ett fantastiskt Ängelholm än bättre. Vi har över 100 konkreta punkter vi vill genomföra nästa mandatperiod. Men grunden för att kunna genomföra allt är fortsatt ordning och reda i ekonomin. Avsaknaden av socialdemokratiska idéer och visioner får tala sitt eget språk. Vi behöver inte smutskasta våra motståndare. Vi nöjer oss med att berätta vad vi vill!

Jag är glad över att ni läst hela vår 8-sidiga lokalt producerade valtidning så noggrant att ni hittade denna mening. Förhoppningsvis är det många fler Ängelholmare som också gjort det samma. Och därmed är lika insatta i vad vi vill nästa mandatperiod.

Daniel Jönsson (m)
Ordf Munka Ljungbymoderaterna

S har inga skolvisioner (NST 5/9)

Svar till Lars Nyander (S), mfl, Vi har flera förslag för en bättre skola. (28/8)

Socialdemokraterna bekräftar tydligt i sitt insändarsvar att Moderaterna och Alliansen har möjliggjort den fantastiska utvecklingen vi haft av Ängelholms skolor. Det gläder mig. Men sen tar tydligheten tyvärr slut.

Precis som övriga partier i oppositionen ägnar man mycket text och tid åt det som har varit. Och att man faktiskt har röstat för våra förslag. Men valet handlar ju inte om vad ni har tyckt denna mandatperiod utan om vad ni vill göra nästa. Går Socialdemokraterna till val på att förhålla sig till Moderaternas förslag den kommande mandatperioden?

Vilka förslag Socialdemokraterna har för att göra vår fantastiska skola än bättre kan jag fortfarande inte hitta. Jag har letat. Och ni gavs ju chansen att berätta vad ni har för idéer i ert insändarsvar. Istället ägnade ni nästan allt utrymme åt det som har varit. Det enda ni kan lägga fram är just det jag skrev i min första insändare. Mer pengar. Mer av det gamla.

Var finns Socialdemokraternas visioner, dess idéer?

Moderaterna är tydliga. Vi nöjer oss inte med Sveriges bästa skola. Vi vill ha en skola i världsklass. I vårt valprogram finns inte mindre än 17 förslag som vi vill jobba för nästa mandatperiod. Till det kommer alla de förslag vi tagit fram efter det att valprogrammet klubbades i våras.

Daniel Jönsson (M)
Ledamot BUN
Ordf Munka Ljungbymoderaterna

På väg mot landets bästa skola (NST 6/9)

Svar till oppositionspartierna som hade inlägg i NST den 28 augusti.

Ibland kan man tycka det är synd att skolan skall vara ett slagträ i den politiska debatten. Det är som vanligt svårt att se vad S egentligen vill mer än att höja skatten. Vi däremot har konkreta idéer på nya riktade satsningar. I Ängelholm kan vi glädjas åt förbättrade skolresultat vilket vi kunnat läsa om i NST. Detta är sjunde året i rad av förbättrad måluppfyllelse. Sju goda år med Alliansen vid rodret har gynnat Ängelholms elever. Vi säger som det går för våra elever nu, kommer det att gå för Ängelholm i framtiden.
Ängelholms kommun tillhör numera bland de tio procent bästa skolkommunerna i landet. Detta genom målinriktade satsningar på läsa -skriva och räkna. Vi har även satsat på, en dator per elev som arbetshjälpmedel. Alla elever har nu var sin dator.

Vi tänker fortsatt vara en kommun som leder utvecklingen och har som ambition att bli Sveriges skolkommun. Tillsammans med regeringens satsningar på skolan med mindre klasser och mer undervisningstid i matematik. Dessa reformer är fullt finansierade, krona för krona, eftersom vi prioriterar fler jobb och bättre skola framför höjda bidrag. Förutom regeringens satsningar så har vi också egna grepp:

Vi vill starta en matteverkstad för högstadieelever. Denna verksamhet har prövats på några ställen i landet. Matteverkstad är en frivillig form av läxhjälp och tanken är att den leds av äldre gymnasieelever som har goda kunskaper i matematik. Vi tror att de äldre eleverna kan sporra de yngre till att få ökat intresse för ämnet.

En annan idé är att högstadieeleverna ska få en språkcheck att utnyttja som betalning hos ett studieförbund. Denna språkcheck är förstås frivillig och tanken är att den kan användas till att läsa något av de språk eleven läser i skolan eller ett helt nytt tredje språk. Jag tror att denna språkcheck kommer väl till pass i vår region med täta internationella kontakter och språk är en förutsättning för dem.
Moderaterna bygger broar för framtiden!

Sven-Ingvar Borgquist (m)
Ordförande BUN

Engelholmspartiet saknar egna idéer (NST 4/9)

Svar till Stig Andersson (EP), Ordning och reda om skolorna, tack! (28/8)

I min insändare pekade jag på att den spretiga oppositionen i Ängelholm inte har några förslag för hur vi ska göra en redan bra skola än bättre. Moderaterna har som mål att Ängelholm ska ha en skola i världsklass. Inte någonstans kan jag hitta vad Engelholmspartiets vision för vår skola är.

Ditt svar Stig, visar att jag hade rätt. Du lyckas inte presentera ett enda förslag för en bättre skola när du ges chansen. Endast en konstig fras om ”ordning och reda ” som upprepas gång på gång. Istället tar du upp plats med att berätta vad ni tyckt förut och försöker du ta ära för Moderaternas förslag den gångna mandatperioden. Och det är väl trevligt att du tycker vi har fört en bra politik och lagt fram bra förslag. Men valet handlar inte om vad vi gjort eller tyckt. Valet handlar om vad vi vill göra.

Och vad Engelholmspartiet vill, förutom att ge mer till alla, det kan man inte hitta någonstans. Hur mycket mer man ska ge berättar man inte. Och vem man ska ta av berättar man inte. Är det ”ordning och reda”?

Glädjande är det också att du avslutar med att konstatera att det är tack vare att vi haft en Alliansregering de 8 senaste åren som vi i Ängelholm kunnat satsa så hårt på skolan.  Låt oss hoppas att vi får en Alliansregering även de kommande fyra åren, så satsningarna kan fortsätta även nationellt.

Om det verkligen är så illa att Engelholmspartiet inte har några egna idéer, så kan du gå in på Moderaternas i Ängelholms hemsida och läsa vårt valprogram. Där finns det mängder av förslag och idéer för hur vi ska utveckla Ängelholms skolor den kommande mandatperioden. Kanske du kan ta några av dom och göra till dina egna.

Daniel Jönsson (M)
Ledamot BUN
Ordf. Munka Ljungbymoderaterna

Ekonomin är viktigast (HD/NST 25/8)

En undersökning som presenterades strax före sommaren visade att endast sju procent ansåg att ekonomi är den viktigaste valfrågan. Detta är för mig mycket märkligt. Ekonomi för stat, landsting och kommun fungerar precis som vår hushållsekonomi. Det måste finnas en balans mellan utgifter och inkomster, gärna med en trygg buffert.

Oavsett om det handlar om privat ekonomi eller offentlig ekonomi så borgar en stabil ekonomi för att man kan ta dyra beslut när så behövs. Finns inte en stabil ekonomi finns inte heller möjligheten att ta dyra beslut. Sverige har gått från att ha högst skattetryck i världen till femte plats under alliansens styre. Vill vi bli världsmästare i denna kategori igen?

Alliansen har lotsat Sverige igenom en av de tuffaste lågkonjunkturerna på länge. Sverige har klarat denna lågkonjunktur mycket bra i ett europeiskt perspektiv. Nu vädrar vissa partier morgonluft och lägger i många fall ofinansierade vallöften. Några exempel:

Sverige är tillsammans med några andra västländer världsledande i ansvarig miljöpolitik. Tyvärr räcker inte detta för Miljöpartiet. Vi måste bli oerhört mycket bättre, kosta vad det kosta vill. Betalarna är vi medborgare. Mig veterligen är Sverige ett litet land bland många andra på vårt jordklot. Vore det inte bättre att försöka påverka och hjälpa andra länder att bli så ansvarsfulla som vi är i dag? För det är väl inte så att miljöpåverkan stannar inom varje lands gräns? Miljöpartiet lanserar nya miljöavgifter (skatter). Skatterna skall tas ut på koldioxid, energi, transporter och samhällets fiende nummer ett – flyget. Bromma skall läggas ner. Att detta också kommer att drabba Ängelholms/Helsingborgs flygplats är fullständigt ointressant. Flyget ska straffas bort med miljöavgifter, alla ska åka tåg.

Vänsterpartiet vill dramatiskt minska på Sveriges försvar. Detta i en tid då Ryssland visar sig alltmer aggressivt och som dessutom misstänks ha medverkat till nedskjutning av civilt flyg och stöttat rebeller i ett annat land – mycket märkligt.

Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill minska arbetstiden till 35 timmar per vecka. Enligt oberoende uträkningar skulle detta vänsterexperiment kosta Sverige 155 miljarder per år – var ska dessa miljarder tas ifrån? Samma vänsterexperiment har totalt misslyckats i det socialistiska Frankrike, men varför lära av historien?

Moderaterna och alliansen har alltid värnat om en stabil ekonomisk politik. Jag ser med oro på alla märkliga radikala, experimentella och ofinansierade förslag som kastas fram från ovan nämnda partier.

Det är ju också så att Socialdemokraterna ska förhandla med dessa partier vid en eventuell valframgång. Vilken röra kommer inte det att bli, hur lång tid kommer det att ta och hur stabil ekonomi kommer Sverige att ha efter några år med denna radikala experimentlusta?

Ulf Pethö (M)

kandidat till kommunfullmäktige i Ängelholm

Vi har gjort skolan till en av de bästa (NST/HD 24/8)

Ängelholms skolor har de senaste 7 åren gjort en närmast sensationell resa. Vi har gått från den nedre halvan i olika rankingar till den absoluta toppen i Sverige. Detta tack vare målmedvetna satsningar från Moderaterna och våra allianskollegor. Trots tuffa ekonomiska tider har vi satsat på lärarna genom höjda löner, karriärtjänster och fortbildning. Och på eleverna med stora investeringar i modern IT-utrustning, där alla elever i dag får en egen dator.

Hur det sett ut om oppositionen istället styrt i kommunen kan vi inte veta. Min gissning är att vi varit kvar på den nedre halvan, om man tänker på att:

  • Lärare i S-styrda kommuner tjänar i snitt 500 kronor mindre i månaden.
  • 40 av de 50 bästa skolkommunerna enligt Dagens Samhälle styrs av Alliansen. Och 38 av de 50 sämsta styrs 38 av S och V.
  • 13 av de 20 bästa skolkommunerna enligt Lärarförbundet styrs av Alliansen.
  • 18 av de 20 bästa skolkommunerna enligt SKL är Alliansledda.

Men valet den 14:e september handlar inte om vad vi har gjort. Valet handlar om vad som ska hända de kommande 4 åren. Och vilka som vinner valet i Ängelholm är helt avgörande för om denna fantastiska utveckling ska få fortsätta.

Moderaterna har ett helt batteri med förslag för hur Ängelholms skolor ska bli än bättre. Det handlar bland annat om fortsatta satsningar på höjda lärarlöner och karriärtjänster. Forskarskola och vidareutbildningar. Om språkcheckar, matteverkstad och ett Science Center. Mer fysisk aktivitet och trygghet och arbetsro för eleverna.

Mot detta står en mycket spretig opposition, utan idéer. Ett vänsterparti som vill avskaffa betygen. Sverigedemokrater som endast bekymrar sig om var skolavslutningar ska hållas. Ett Engelholmsparti som lovar allt till alla, utan konkreta förslag. Och Socialdemokraterna som tror att mer pengar oavsett vad de används till är lösningen.

Vi nöjer oss inte med att vi gjort vår skola till en av de bästa i Sverige. Vi satsar på en skola i världsklass!

 

Daniel Jönsson (m)

ordf. Munka Ljungbymoderaterna

ledamot Barn- och Utbildningsnämnden

Hans Wallmark intervjuas av P4

Toppkandidaten för Moderaterna i valkrets norra och östra Skåne, Hans Wallmark, frågades ut i Hallå Skåne. Utfrågningen rörde jobb, bostadsbyggande, försvarsfrågor, skola och miljö.

Wallmark sa bland annat att han vill se en bred uppslutning innan ett eventuellt Natomedlemskap kan bli aktuellt, att jobben är valets viktigaste fråga och att han gärna ser att alkohol tillåts säljas i vanliga matbutiker.

Lyssna på intervjun:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5940832