Reservation från myndighetsnämnden den 17/12

Myndighetsnämnden beslutade den 17/12 att utdela en varning enligt alkohollagen till en lokal krögare efter ett arrangemang tidigare i höst. Treklövern (M, C och KD) röstade emot varningen och lämnade följande reservation:

Treklövern reserverar sig härmed mot Myndighetsnämndens beslut 2015-12-17 att ge Emel AB – xxxxxx-xxxx en varning för genomförd oktoberfest hösten 2015.

Treklövern anser inte att de påstådda överträdelserna skall leda till en varning som ligger tillståndsinnehavaren till last i framtiden. Tillståndsinnehavaren har 15 års prickfri historik rörande sitt serveringstillstånd. De har haft god kontakt med polis, kommun och räddningstjänst. Att de inte specifikt meddelat just alkoholhandläggaren utbyggnad av tält, utan annan tjänsteperson på kommunen kan ses som okunskap och kulturella skillnader i vem som skall kontaktas.

Att det förekommer berusning och upprymda glada medborgare på en oktoberfest kan inte heller ses som uppseendeväckande. Inga personer blev omhändertagna, ingen blev misshandlad, inga slagsmål har redovisats ej heller några andra brott har påvisats.

Treklövern anser att den inslagna linjen som Myndighetsnämnden tagit leder till ett kallare, tråkigare och ödsligare Ängelholm. Näringsidkare kommer att tveka inför att ta sig an liknande arrangemang i framtiden.

Ängelholms placering på näringslivsrankningen kommer med all säkerhet att sjunka ännu mer.
Treklövern anser att en erinran hade varit betydligt lämpligare, med det underlag som påvisats.

Tomas Fjellner (M)
Ulf Pethö (M)
Anders Davidsson (M)
Hans-Åke Jönsson (C)
Nicklas Oddson (KD)