40 nya poliser och 15 nya trygghetskameror i Ängelholm

Hela Sverige är hårt drabbat av gängkriminalitet. Fram till 30 augusti i år har 47 dödsskjutningar ägt rum, vilket innebär att vi redan nu tangerar rekordåret 2020. Situationen är allvarlig och kräver fler poliser och trygghetskameror. 

Moderaternas förslag

  • Slopa tillståndsplikten för regioner och kommuner som vill montera trygghetskameror.
  • 15 nya trygghetskameror i Ängelholm. 
  • Nytt polismål. Polistätheten ska motsvara EU:s snittnivå på 300 poliser per 100 000 invånare år 2028. Det innebär ca 40 nya poliser i Ängelholm.

Förenklade regler för trygghetskameror

Idag måste Kommuner och regioner som vill förbättra bevakningen av allmänna platser påvisa en allvarlig problematik som inte kunnat avhjälpas genom andra insatser. Det kan handla om gatubelysning, ordningsvakter eller att se över hur buskar och träd är placerade. En liknande problematik finns när det gäller att anlita ordningsvakter då det måste påvisas en återkommande problematik i området för att en ansökan om ett s.k. paragraf 3-område ska beviljas. Resultatet i bägge fallen är att det blir svårt för kommuner att arbeta förebyggande när de istället måste vänta tills ett område blir utsatt innan de får använda sig av effektiva verktyg. Det är här är något som våra kommunala företrädare är redo att satsa på, men för att det ska få ordentligt genomslag måste tillståndsprocesserna som bestäms på nationell nivå bli lättare att hantera. Därför vill Moderaterna slopa tillståndsplikten för trygghetskameror för kommuner och regioner.

För Ängelholm vill Moderaterna sätta upp 15 nya trygghetskameror på flera platser i kommunen. Kamerorna har en brottspreventiv verkan, men är också ett viktigt verktyg för att lösa brottslighet som annars är svår att utreda. Det får vi återkommande bekräftat. Där ord står mot ord, vittnesuppgifter är få eller obefintliga och när gärningsmannen är okänd.

Nytt polismål

Kriminaliteten i Sverige utvecklas i fel riktning. Skjutningarna är på nivåer som Sverige aldrig sett tidigare, med 47 dödsskjutningar fram till och med 30 augusti i år befinner vi oss i ett extremt läge. Skjutvapenvåldet märks av på många håll i landet men också våldsamma villainbrott eller kidnappningsrån där man drar in offret i en bil. Situationen är allvarlig och kräver nya perspektiv. För att vända utvecklingen har Moderaterna presenterat ett historiskt omfattande förebyggandepaket med 52 konkreta förslag, men också ett nytt polismål.

De senaste tio åren har polistätheten i Sverige sjunkit. Moderaternas nya polismål innebär att Sverige ska gå från dagens polistäthet på 205 poliser per 100 000 invånare till att närma sig EU-snittet på 300 per 100 000 invånare år 2028. För Ängelholm skulle det innebära 40 nya poliser.

I slutändan är det Polismyndigheten som rekryterar poliser och avgör var i landet som behovet är störst. Det är en styrning som är svår att göra från politiskt håll, däremot är det viktigt att anta ett betydligt mer ambitiöst mål om antalet poliser för att staka ut en ny riktning och få ordning på Sverige.