Hälsostaden – positivt för Ängelholm (8/6)

Projekt Hälsostaden är en egen förvaltning, med cirka 600 anställda, inom Region Skåne. Hälsostaden utgör 80% av Ängelholms sjukhus verksamhet.
Moderaterna tillsammans Alliansens och Femklöverns partier har tagit initiativ till projekt Hälsostaden.

Hälsostaden är ett unikt pilotprojekt och intresset för denna samverkansform mellan kommunal och regional sjukvård är stort. Projektet har kommit långt även med europeiska mått mätt, hela Europa går mot mindre specialiserade sjukhus som integreras med primärvården i kringliggande kommuner.

Hälsostaden underlättar för vår äldre befolkning att få vård snabbt.
Änglateamet, ett mobilt akutteam bestående av läkare, sjuksköterska och koordinator (biståndshandläggare), kommer hem till dem som behöver hembesök.
Primärvårdsakuten finns på sjukhuset och bemannas gemensamt av offentliga och privata aktörer. Totalt 150 000 personer är listade på dessa 19 vårdcentraler.
Ett av flera syften är att öka tillgängligheten inom närsjukvården och förbättra patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommunen.
Hälsostaden innehåller också bl.a. benskörhetsmottagning, strokeenhet, smärtrehabilitering och specialistminnesmottagning.

Att det under tiden som det renoveras, rivs och byggs nytt blir tillfälliga flyttningar till andra sjukhus eller lokaler är ett måste. Men de kommer tillbaka allt eftersom byggnationen blir klar. Södra sjukhuset kommer att försvinna och all sjukvård kommer att vara samlat i renoverade och nybyggda lokaler, med närheten till varandra. Vi ska inte ha en 900 meter lång kulvert inom sjukhuset.

Nog är väl detta något att arbeta tillsammans för.
Bäst för patienten + bäst för ekonomin = Bästa lösningen!

Charlotte Långberg
Elisabeth Sandberg Kullenberg