Här trampade vi på en öm tå… (NST 6/8)

Det är tydligt att (M) i Ängelholm trampat (S) och LO kraftigt på tårna. Genom våra insändare har vi lyckats sätta fingret på en av bristerna i Socialdemokraternas politik: ni behöver mer pengar i statskassan för att kunna bygga ut ersättningar och bidragssystem – därför måste ni höja skatten. Vi har dock inte fått ett enda konkret förslag på hur (S) vill skapa fler jobb för unga som inte innebär arbetsmarknadsprogram hos Arbetsförmedlingen, flummiga ”utbildningskontrakt” eller redan förkastade åtgärder som ”90-dagarsgarantin”.

De senaste veckornas insändardebatt har tyvärr inneburit en rad försök från arbetarrörelsen att mästra moderata företrädare om vad arbetsgivaravgifter är och vilken historisk roll LO och dess politiska gren, Socialdemokraterna, spelat. Det behöver ni inte, vi vet vad arbetsgivaravgifter är och vilka fördelar den svenska modellen innebär kontra länder där politiken lägger sig i lönebildningen.

Problemet är dock att arbetarrörelsen av i dag saknar förmåga att skapa förutsättningar för riktiga jobb att växa fram och istället prioriterar ersättningar, bidragssystem och arbetsmarknadsprogram. Vi minns med fasa den tid då Försäkringskassans medarbetare kunde få upp till 1500 kr i ”bonus” för varje förtidspensionering. Detta rapporterade Expressen om 2005 under Göran Perssons (S) sista år vid makten. Vi vill inte tillbaka dit.

Vänsterpartiet försöker påskina att Moderaterna ser ner på jobb inom offentlig sektor. Det är inte sant. Vi har många medarbetare både i Region Skåne och i Ängelholms kommun som dagligen gör fantastiska insatser för att ge oss alla välfärd av hög kvalitet. Till skillnad från (V) ser vi dock inte företagen som samhällets fiender, utan som viktiga aktörer som bidrar till dess utveckling.

Moderaterna kommer att fortsätta arbeta för att fler jobb ska växa fram i Ängelholm. För att möjliggöra detta behövs såväl en lokal som nationell politik för fler jobb. Då behövs arbetslinjen, inte att vi spolar tillbaka tiden till 2006 då Socialdemokraterna gömde undan människor i åtgärder och förtidspension.

Robin Holmberg (M) Ulf Pethö (M) Rune Johansson (M) Elisabeth Kullenberg (M) Charlotte Långberg (M) Kristofer Engström (M)

Hälsostaden – positivt för Ängelholm (8/6)

Projekt Hälsostaden är en egen förvaltning, med cirka 600 anställda, inom Region Skåne. Hälsostaden utgör 80% av Ängelholms sjukhus verksamhet.
Moderaterna tillsammans Alliansens och Femklöverns partier har tagit initiativ till projekt Hälsostaden.

Hälsostaden är ett unikt pilotprojekt och intresset för denna samverkansform mellan kommunal och regional sjukvård är stort. Projektet har kommit långt även med europeiska mått mätt, hela Europa går mot mindre specialiserade sjukhus som integreras med primärvården i kringliggande kommuner.

Hälsostaden underlättar för vår äldre befolkning att få vård snabbt.
Änglateamet, ett mobilt akutteam bestående av läkare, sjuksköterska och koordinator (biståndshandläggare), kommer hem till dem som behöver hembesök.
Primärvårdsakuten finns på sjukhuset och bemannas gemensamt av offentliga och privata aktörer. Totalt 150 000 personer är listade på dessa 19 vårdcentraler.
Ett av flera syften är att öka tillgängligheten inom närsjukvården och förbättra patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommunen.
Hälsostaden innehåller också bl.a. benskörhetsmottagning, strokeenhet, smärtrehabilitering och specialistminnesmottagning.

Att det under tiden som det renoveras, rivs och byggs nytt blir tillfälliga flyttningar till andra sjukhus eller lokaler är ett måste. Men de kommer tillbaka allt eftersom byggnationen blir klar. Södra sjukhuset kommer att försvinna och all sjukvård kommer att vara samlat i renoverade och nybyggda lokaler, med närheten till varandra. Vi ska inte ha en 900 meter lång kulvert inom sjukhuset.

Nog är väl detta något att arbeta tillsammans för.
Bäst för patienten + bäst för ekonomin = Bästa lösningen!

Charlotte Långberg
Elisabeth Sandberg Kullenberg