Expressen debatt (9 september)

Under två dagar har president Obama dominerat svensk nyhetsrapportering. Istället för glädje och stolthet har mer surmulna kommentarer hörts från den socialdemokratiska oppositionen. Urban Ahlin, utrikespolitiskt ansvarig, har gett förslag på ämnen att beröra där USA och Sverige tycker olika. Ekonomiska talespersonen Magdalena Andersson har lyft fram det hon finner negativt.

Tänk för en sekund ifall de rödgröna vunnit valet 2010. Då hade Barack Obama mötts av en S-statsminister som krävt att USA avvecklar sina kärnvapen och lägger ner alla sina militärbaser utanför USAs gränser. De kraven är delar av den rödgröna utrikespolitiska plattform som presenterades i februari 2010. Svårligen hade de samtalen resulterat i något positivt.

Det är tydligt att Vänsterpartiet hade stort inflytande över plattformen. I den går att läsa att Sverige ska ha en god relation till Ryssland. När det gäller förhållandet till USA handlar det mer om ett nödvändigt ont: ”Vår gemensamma historia gör Europa och USA beroende av varandra. Samarbete över Atlanten är alltid bättre än djup misstro och isolationism”. Sen när präglades Sveriges relation till USA av misstro och isolationism?

Hade Obama ens kommit? Historiskt har relationerna av och till varit mycket frostiga. På 1970-talet kallades rent av ambassadörerna tillbaka hem till respektive land. Nu är det andra resor som företas över Atlanten! Urban Ahlin och Magdalena Andersson har en hel del att fundera kring!

Hans Wallmark (M)
Försvarsutskottet, ers Utrikesutskottet

Hans Wallmark (M) blir ny ordförande i utrikesutskottet

Hans WallmarkHans Wallmark, riksdagsledamot för (M) i försvarsutskottet, föreslås till ordförande i utrikesutskottet, under Sofia Arkelstens föräldraledighet.

– Sverige är ett land med tydliga värderingar. Det finns en klar linje från frihetskampen sida vid sida med de tre baltiska republikerna till dagens händelseutveckling i Arabvärlden som handlar om att återupprätta värdigheten, säkra mänskliga rättigheter och stärka kvinnans ställning. Det handlar dessutom om kultur, historia och långsiktig säkerhet. Att under en tid som ordförande i Utrikesutskottet nära få arbeta med dessa frågor känns väldigt stimulerande, säger Wallmark i en kommentar till utnämningen.

– Hans Wallmark är redan i dag, genom sina platser i försvarsutskottet. försvarsberedningen och sitt ansvar för utveckling av den moderata politiken inför europavalet, en av våra tyngre företrädare i några av de allra mest centrala delarna inom utrikespolitiken. Därför kan han snabbt och väl ta detta uppdrag under en begränsad, men politiskt mycket viktig, tid, säger Anna Kinberg Batra, gruppledare för moderaterna i riksdagen.

Moderaternas riksdagsgrupp beslutade tisdagen den 25/9 att nominera Hans Wallmark enligt ovan. Valet sker i utrikesutskottet vid ett sammanträde under den närmaste tiden.

Fakta Hans Wallmark:

Hans Wallmark, Ängelholm, är född 1965. Han har suttit i riksdagen sedan 2006 för valkretsen Norra och Östra Skåne. För närvarande är han ledamot av Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. Hans Wallmark tjänstgör som ledamot av Nordiska rådet och är ordförande i riksdagens delegation till Medelhavsunionen (PA-UfM).

Kontakt:
Hans Wallmark
070 695 41 00