EU har skapat unik mobilitet (NST 21/5)

Sverige har två parlament – ett i Stockholm och ett i Bryssel. I år får vi svenskar välja ledamöter i båda. En rättighet som vi kan tycka vara självklar är något andra är beredda att kämpa för och offra sina liv för. Samma dag som vi får rösta i Sverige nu den 25 maj ska Ukrainas folk under hot från Ryssland utse en ny president.

Runt hälften av våra lagar kommer från eller påverkas av EU. Inte minst av den anledningen finns det också skäl att rösta i Europavalet. Det påverkar även oss i Ängelholm.

Sverige har all anledning att vara en tydlig röst. Vi har en stolt tradition av att stå upp för tolerans, mångfald, frihandel och mänskliga rättigheter. Så har vi gjort i FN och så gör vi även i EU. Hur främjas dessa värden genom att stå utanför eller vid sidan av?

Sverige är starkt beroende av omvärlden för vårt välstånd. I dag kommer motsvarande hälften av vår BNP via handel varav en avsevärd andel kommer från handel med just EU, inte minst våra nära grannar runt Östersjön och i Nordeuropa. Varje dag handlar vi med EU för 3,5 miljarder. Två månaders EU-handel motsvarar alltså hela vårt socialförsäkringssystem – pensioner, vab, sjuklön, föräldrapeng, arbetslöshetsförsäkring. Det är därför som frihandel är så viktigt för vårt välstånd och vår välfärd.

EU är också symbolen för europeisk fred och frihet. Tidigare ärkefiender är nu varandras bästa handelspartners. Krig mellan EU-medlemmar är lika otänkbart som krig mellan Sverige och Danmark – som vi tidigare utkämpat krig över 30 krig med. Och när friheten hyllas på Majdantorget i Kiev, Ukraina, samlas man under EU-flaggor.

Få ifrågasätter att vi kan bo, studera och arbeta var vi vill i Sverige. Möjligheten att flytta dit utbildning, jobb, familj och intressen finns är naturlig och fantastisk. Märkligt nog har vissa svårt att tänka detsamma när det gäller EU. Genom EU kan vi bo, studera och arbeta var vi vill inom EU:s 28 medlemsländer. Denna mobilitet är unik i världshistorien.

EU är världens största inhemska marknad, inte USA eller Kina. EU är världens mest framgångsrika fredsprojekt. EU har fått tidigare fiender att samarbeta för fred och frihet och har lyckats skapa stort välstånd. Men den framtida utvecklingen beror på politiska beslut. Dessa beslut fattas av politiker som väljs av medborgarna. Den möjligheten gäller det att använda den 25 maj.

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot Norra och Östra Skåne

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm

Wallmark avstår plats på Europaparlamentsvalsedeln

Hans Wallmark avstår sin plats på den moderata valsedeln till europaparlamentsvalet 2014.

– I det moderata provval som anordnats hamnade jag på en femte plats. Något jag är lika glad som stolt över, säger Hans Wallmark i en kommentar. I dag har vi fyra parlamentsplatser. I valet 2009 stod jag också som nummer fem på vår dåvarande lista.

– Två viktiga saker ligger dock bakom att jag nu väljer att avstå min plats. För det första har jag meddelat moderaterna i Norra och Östra Skåne att jag gärna ställer upp till omval till riksdagen. En femte plats på valsedeln till europaparlamentet är fullt valbar. Det andra skälet är att jag som ledamot av partistyrelsen rekommenderat blandade listor med hänsyn till exempelvis kön och ålder. Genom att träda åt sidan ges plats för andra kompetenta kandidater.

För mer information
Hans Wallmark, 070-695 41 00