SSU-ordförande far med osanning (NST 11/9)

Svar till Filip Hansson (SSU) och ”Slösa inte bort pengarna” (4/9)

Socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Filip Hansson (S) svartmålar Ängelholm och den politik Alliansen fört den senaste mandatperioden på ett direkt felaktigt och oärligt sätt. Låt oss bemöta de osanningar som en av (S) fullmäktigekandidater för fram:

• Bygget av nya Nyhemsskolan beror inte på besparingar eller dåligt underhåll, utan på byggfusk på 1970-talet. Samtliga partier utom MP röstade för att renovera skolan. När det stod klart att skicket trots allt var för dåligt beslutade vi att göra det mest ansvarsfulla – att riva den gamla skolan och bygga en ny.
• Parkskolan finns kvar och Moderaterna har inte för avsikt att riva den. Vi vill utveckla hela kvarteret inklusive stadsparken. Men det kräver ett helhetsgrepp och att många aktörer samarbetar. Därför vill vi inte stressa fram ett beslut.
• Solhaga finns kvar. Ett boende som många anser vara ett av kommunens bästa. Arbetsmiljöverket har bekräftat att där inte finns några fel på fastigheten. Att Socialdemokraterna tillsammans med facket försökte tvinga fram en stängning trots detta kan vi inte tolka på annat sätt än att man ansåg att det behövdes en ”skandal” i valrörelsen. Det är beklagligt att Socialdemokraterna är beredda att offra våra gamlas trygghet i sin jakt på ordförandeposter.
• Alliansen har inte lovat att inte avyttra delar av vårt fastighetsbestånd. Tvärtom ser vi det som något positivt. Vi anser att vi bör avyttra i takt med att vi bygger nytt. Det gör vi för att få ekonomiska möjligheter att bygga än fler hyresrätter, utan att riskera skattebetalarnas pengar.
• Hansson (S) skriver ”nu vill de höja skatten igen […]”. Det är direkt felaktigt. Vi vill ha kvar skatten på dagens nivå.
• Beslutet om flygplatsen var en väl planerad och genomförd affär. Staten ägde flygplatsen och sålde den via kommunerna i Skåne Nordväst till ett privat konsortium. Vi ville inte att flygplatsen skulle läggas ner. Inte heller ville vi riskera att Ängelholms skattebetalare skulle få betala för en flygplats, som många andra kommuner som tagit över flygplatser fått göra.

Vi debatterar gärna vår politik. Men att komma med direkta osanningar bidrar inte till en saklig diskussion. Filip Hansson (S) försöker göra en poäng av att han företräder ”ordning och reda”. Men om det är politiker som tar ansvar och inte slösar med skattepengar ängelholmarna vill ha, då är det Moderaterna man ska rösta på den 14 september.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Elisabeth Sandberg Kullenberg (M)
Daniel Jönsson (M)
Christina Hanstål (M)

Oppositionens ständiga svartmålning är tröttsam (NST 8/9)

I ett globalt och europeiskt perspektiv är Sverige ett av världens bästa länder att leva, bo och åldras i. Att höra oppositionens ständiga svartmålning av Sverige är tröttsamt. Jag har svårt att se att människor känner igen sig i denna beskrivning av ett Sverige som de senaste åren blivit allt bättre.

Svartmålningen förekommer även av vår fina stad och kommun Ängelholm. Ängelholm ligger högt i de flesta undersökningar och rankningar. Vi har topp placeringar inom skolområdet och när det kommer till korta kötider till äldrevården. Här finns flygplats, ett nyrenoverat stationsområde, en fantastisk strand, och kommunen ligger bra till i polisens trygghetsmätningar. Nyligen blev Ängelholm 4:e kommun av 290 i Lärarförbundets undersökning av landets bästa skolkommuner. Nio av de 18 första kommunerna är skånska. Samtliga av dessa kommuner är alliansstyrda.

Vi får aldrig bli nöjda och tycka att allt är bra – allt kan alltid bli bättre. Därför har Moderaterna presenterat ett offensivt valprogram med fokus på framtiden. Vi vill att Ängelholm skall bli ännu bättre. Detta står i stark kontrast mot en opposition utan konkreta förslag som istället tittar bakåt och svartmålar både Ängelholm och Sverige.

Moderaterna ser en stark och trygg ekonomi som en förutsättning för att fortsätta den positiva trend som Ängelholm befinner sig i. Vi ser gärna att fler engagerar sig i politiken och på så sätt bidrar till Ängelholms utveckling. Inom Moderaterna och de andra partierna är vi ett fåtal fritidspolitiker som på vår fritid försöker göra vårt bästa för Ängelholm och dess medborgare. Oavsett vad vi gör och beslutar finns det alltid de som tycker annorlunda. Välj det parti som passar dig bäst och bli en del av oss som faktiskt vill Ängelholm väl.

Ulf Pethö (M)

Grunden är ordning och reda i ekonomi (NST 7/9)

Svar till BrittMarie Hansson (s), mfl, Blå dunster i Blå ängeln (1/9)

Ännu en gång har vi trampat på en mycket öm tå. Först när vi påtalade effekterna av en socialdemokratisk politik på ungdomsjobben i Ängelholm. Sen när vi visade på skillnaderna i lokal skolpolitik.

Nu gäller det EN mening i en intervju i vår 8-sidiga valtidning. Där jag svara på frågan ”Var finns då konfliktlinjerna ifråga om ekonomi?”. Tydligen får jag inte beskriva hur jag upplever skillnaden i hur vi ser på den kommunala budgetprocessen, ty detta har Socialdemokraterna ensamrätten att göra.

Precis som tidigare när tårna ömmat kan man inte visa att jag har fel. Istället hänvisar man nyfikna väljare att läsa bilagor till mötesprotokoll. Men valet den 14:e handlar inte om vad som yrkades i fullmäktige för 12 år sedan. Valet handlar om vad vi vill de kommande 4 åren.

Moderaterna vill se fortsatt ordning och reda i ekonomin. Vi anser att Ängelholms kommun inte ska ta ut mer skatt än nödvändigt för att garantera kvalitén i den gemensamma välfärden. Vi vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik lokalt, regionalt och nationellt för att kunna garantera en god service och en väl fungerande gemensam välfärd även i framtiden.

Moderaterna går till val på hur vi vill göra ett fantastiskt Ängelholm än bättre. Vi har över 100 konkreta punkter vi vill genomföra nästa mandatperiod. Men grunden för att kunna genomföra allt är fortsatt ordning och reda i ekonomin. Avsaknaden av socialdemokratiska idéer och visioner får tala sitt eget språk. Vi behöver inte smutskasta våra motståndare. Vi nöjer oss med att berätta vad vi vill!

Jag är glad över att ni läst hela vår 8-sidiga lokalt producerade valtidning så noggrant att ni hittade denna mening. Förhoppningsvis är det många fler Ängelholmare som också gjort det samma. Och därmed är lika insatta i vad vi vill nästa mandatperiod.

Daniel Jönsson (m)
Ordf Munka Ljungbymoderaterna

Bevara Bromma (Kvällsposten debatt)

Alliansens mål är 350 000 nya jobb fram till 2020. Det innebär att över 5 miljoner människor ska ha ett arbete att gå till. Med Sverigebygget tar Alliansen nästa steg för att utveckla Sverige. Genom höghastighetsjärnväg, kollektivtrafik och 100 000 nya bostäder binder vi samman landet och skapar förutsättningar för fler jobb och ökad konkurrenskraft. Flyget spelar här en viktig roll för hela Sveriges utveckling.

Samtidigt som flygets och Bromma flygplats betydelse blir allt mer uppenbar gör Socialdemokraterna vad de kan för att sopa frågan under mattan. Miljöpartiets och Vänsterpartiets fientliga inställning till flyget är välkänd, men även starka krafter inom S driver en sådan linje.

Strax innan valet 2006 införde den socialdemokratiska regeringen en flygskatt som fick konsekvensen att bolag lade ned flera viktiga flyglinjer. Denna skadliga skatt togs bort av alliansregeringen och bolagen återvände. Men motståndet till flyg stannar inte där.

Den socialdemokratiska ordföranden i Trafikutskottet har under sju år motionerat om att stänga Bromma flygplats, och att det inte skett än ser han som ett stort svek. Ambitionen att stänga Bromma delas av bland annat ordförande i Socialdemokraterna i Stockholm, Veronica Palm, och den tidigare finansministern Bosse Ringholm. Även socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin har verkat för en nedläggning.

Men det är inte bara Bromma flygplats som riskeras vid ett maktskifte. Stockholms handelskammare har i en rapport konstaterat att exempelvis Ängelholm, Halmstad, Växjö och Kalmar hotas av nedläggning om oppositionens politik blir verklighet. Bromma är inte en flygplats för Stockholm utan är regionernas flygplats!

Brommas betydelse för näringslivet kan illustreras av att 90 procent av de två miljoner inrikesresor som gjordes till och från flygplatsen under 2013 var arbetsrelaterade.

I det ljuset förvånar inte uppgiften om att 24000 jobb på 13 orter hotas vid en nedläggning, 18000 av dessa utanför Stockholmsregionen. Däremot skrämmer siffran oss som vill skapa förutsättningar för att fler arbetstillfällen ska växa fram.

Moderaterna och Alliansen anser att flyget behövs för att hela Sverige ska leva och utgör en viktig komponent för fler jobb och ökad konkurrenskraft. Det är dags för oppositionen att lämna besked och presentera sitt gemensamma alternativ för framtiden. Kommer en flygskatt att införas igen? Kommer Bromma flygplats att stängas?

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD (M)
Infrastrukturminister

EWA BJÖRLING (M)
Handelsminister

HANS WALLMARK (M)
Riksdagsledamot

Engelholmspartiet saknar egna idéer (NST 4/9)

Svar till Stig Andersson (EP), Ordning och reda om skolorna, tack! (28/8)

I min insändare pekade jag på att den spretiga oppositionen i Ängelholm inte har några förslag för hur vi ska göra en redan bra skola än bättre. Moderaterna har som mål att Ängelholm ska ha en skola i världsklass. Inte någonstans kan jag hitta vad Engelholmspartiets vision för vår skola är.

Ditt svar Stig, visar att jag hade rätt. Du lyckas inte presentera ett enda förslag för en bättre skola när du ges chansen. Endast en konstig fras om ”ordning och reda ” som upprepas gång på gång. Istället tar du upp plats med att berätta vad ni tyckt förut och försöker du ta ära för Moderaternas förslag den gångna mandatperioden. Och det är väl trevligt att du tycker vi har fört en bra politik och lagt fram bra förslag. Men valet handlar inte om vad vi gjort eller tyckt. Valet handlar om vad vi vill göra.

Och vad Engelholmspartiet vill, förutom att ge mer till alla, det kan man inte hitta någonstans. Hur mycket mer man ska ge berättar man inte. Och vem man ska ta av berättar man inte. Är det ”ordning och reda”?

Glädjande är det också att du avslutar med att konstatera att det är tack vare att vi haft en Alliansregering de 8 senaste åren som vi i Ängelholm kunnat satsa så hårt på skolan.  Låt oss hoppas att vi får en Alliansregering även de kommande fyra åren, så satsningarna kan fortsätta även nationellt.

Om det verkligen är så illa att Engelholmspartiet inte har några egna idéer, så kan du gå in på Moderaternas i Ängelholms hemsida och läsa vårt valprogram. Där finns det mängder av förslag och idéer för hur vi ska utveckla Ängelholms skolor den kommande mandatperioden. Kanske du kan ta några av dom och göra till dina egna.

Daniel Jönsson (M)
Ledamot BUN
Ordf. Munka Ljungbymoderaterna

Fler snabba och stabila internetuppkopplingar i Ängelholms kommun

Nya M
PRESSMEDDELANDE 2014-08-27

Betydelsen av snabba och stabila bredbandsuppkopplingar ökar. Väl utbyggd infrastruktur är avgörande för möjligheterna att bo, verka och exempelvis driva företag i hela Ängelholms kommun i framtiden. Samtidigt förändrar ny teknik beteenden och förväntningar. Allt fler företag och privatpersoner vill göra kommunala ärenden framför datorn på tider som passar dem. Moderaterna vill därför genomföra en kraftig satsning på IT i Ängelholm och höja ambitionen i både utbyggnadstakten av infrastruktur samt utvecklandet av digitala tjänster.

Moderaternas IT-satsning tar sin utgångspunkt i de mål som fastställts i Ängelholms bredbandsstrategi 2012-2020. År 2015 ska 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s och år 2020 ska 95 procent ha tillgång till en snabb uppkoppling. För att uppnå dessa mål föreslår Moderaterna att ambitionsnivån för utbyggnadstakten inom fiber, 4G-uppkoppling och wifi höjs.

Skolan i Ängelholm ligger i framkant inom IT. Ängelholms kommun har genomfört en av de första och största ”en till en”-satsningarna i skolan. Det innebär att alla elever i alla årskurser från och med höstterminen 2014 har en egen dator att använda i skolarbetet och att trådlöst bredband finns i alla skolbyggnader. De goda erfarenheterna av IT-utbyggnaden i skolan visar att även andra delar av kommunens verksamhet kan intensifiera sitt arbete med IT och modern teknik. Det kan handla om e-tjänster, att tillgängliggöra kommunal data samt andra digitala tjänster.

– När fler ängelholmare får tillgång till snabbt och stabilt bredband minskar avstånden i samhället och mellan människor. Det gagnar tillväxten av nya företag samt utbyte av erfarenheter och kulturer. Väl utbyggd infrastruktur i hela kommunen gör det även möjligt för invånare på landsbygden att kommunicera på samma villkor som de som bor mer centralt, säger Daniel Jönsson (M).

Moderaterna vill genomföra följande satsningar på IT i Ängelholms kommun:

1) Uppdrag till Ängelholmshem och Ängelholmslokaler
AB Ängelholmshem får i uppdrag att förse alla sina fastigheter med bredband via fiber senast den 31 december 2015. AB Ängelholmslokaler ska förse alla fastigheter som barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden bedriver verksamhet i med bredband via fiber. I samband med detta ska det säkerställas att leverantören informerar och ger möjlighet till andra fastighetsägare, såväl privatpersoner som företag i närområdet, att ansluta sig.

2) Mobilt bredband
Ängelholms kommun ska genomföra mobiltäckningsmätningar likt Växjö kommun. Genom mätutrustning monterat på någon av kommunens fordon kan Ängelholms kommun kontinuerligt mäta faktisk täckning för mobilt bredband. Resultatet ska publiceras på kommunens hemsida så att alla invånare kan få en oberoende jämförelse av de olika operatörernas täckning. Genom att visa på den reella täckningen är vi övertygade om att leverantörerna av mobilt bredband påskyndar utbyggnaden, speciellt på landsbygden.

3) Wifi
Ängelholms kommun ska fortsätta bygga ut öppet och fritt wifi. Alla kommunens bibliotek ska införa öppen wifi utan krav på inloggning. Moderaterna vill även att wifi ska vara lika självklart på ett äldreboende som på en skola då en ny generation äldre förväntar sig tillgång till internet. I förlängningen bör även fler allmänna ytor där människor ofta vistas, exempelvis stadsparken, vara utrustade med fritt wifi likt surfzonen på Stortorget.

4) Bredbandsportal
Ängelholms kommun ska inrätta en bredbandsportal på engelholm.se med möjlighet för invånarna att anmäla intresse för fiber (till respektive leverantör) samt med tydliga kartor som visar var fiber finns i dag.
Det finns många leverantörer av bredband via fiber, men som invånare är det svårt att få information om vilka de är samt var de finns. Genom att tydliggöra detta och tillhandahålla kontaktinformation kan ängelholmarna enkelt se om de har möjlighet att ansluta till fiber.

5) E-tjänster
Ängelholms kommun erbjuder redan i dag många e-tjänster, men många fler ska skapas. Ambitionen ska vara att allt som inte kräver personlig kontakt på sikt ska kunna skötas via kommunens hemsida. Vinsterna är många, både för den enskilde och för kommunen.

6) Mina meddelanden
Ängelholms kommun ska ansluta sig till tjänsten ”Mina meddelanden”. Detta är en digital brevlåda administrerad av Skatteverket som möjliggör för kommunen att på ett säkert sätt skicka meddelande till invånare som föredrar digital kommunikation framför papper. Det innebär även en vinst för miljön genom minskad mängd papper och posttransporter.

7) Felanmälansapp
Ängelholms kommun ska utarbeta en applikation till mobila enheter för att rapportera in fel och brister i den fysiska miljön. Genom att göra det enkelt för invånarna att rapportera in fel kan alla hjälpas åt att få ett bättre Ängelholm där dessa upptäcks och åtgärdas snabbare.

8) Öppen data
Moderaterna vill att Ängelholms kommun utreder vilken kommunal data som kan tillgängliggöras för allmänheten. Det bidrar till ökad öppenhet och demokrati då fler kan ta del av den information som kommunens verksamheter besitter. Datan kan även användas för att producera appar, webbapplikationer med mer till nytta för invånarna. I utredningen av vilken data som ska tillgängliggöras ska hänsyn tas till frågor om integritet.

Mer information:
Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Daniel Jönsson (M)

Vi har gjort skolan till en av de bästa (NST/HD 24/8)

Ängelholms skolor har de senaste 7 åren gjort en närmast sensationell resa. Vi har gått från den nedre halvan i olika rankingar till den absoluta toppen i Sverige. Detta tack vare målmedvetna satsningar från Moderaterna och våra allianskollegor. Trots tuffa ekonomiska tider har vi satsat på lärarna genom höjda löner, karriärtjänster och fortbildning. Och på eleverna med stora investeringar i modern IT-utrustning, där alla elever i dag får en egen dator.

Hur det sett ut om oppositionen istället styrt i kommunen kan vi inte veta. Min gissning är att vi varit kvar på den nedre halvan, om man tänker på att:

  • Lärare i S-styrda kommuner tjänar i snitt 500 kronor mindre i månaden.
  • 40 av de 50 bästa skolkommunerna enligt Dagens Samhälle styrs av Alliansen. Och 38 av de 50 sämsta styrs 38 av S och V.
  • 13 av de 20 bästa skolkommunerna enligt Lärarförbundet styrs av Alliansen.
  • 18 av de 20 bästa skolkommunerna enligt SKL är Alliansledda.

Men valet den 14:e september handlar inte om vad vi har gjort. Valet handlar om vad som ska hända de kommande 4 åren. Och vilka som vinner valet i Ängelholm är helt avgörande för om denna fantastiska utveckling ska få fortsätta.

Moderaterna har ett helt batteri med förslag för hur Ängelholms skolor ska bli än bättre. Det handlar bland annat om fortsatta satsningar på höjda lärarlöner och karriärtjänster. Forskarskola och vidareutbildningar. Om språkcheckar, matteverkstad och ett Science Center. Mer fysisk aktivitet och trygghet och arbetsro för eleverna.

Mot detta står en mycket spretig opposition, utan idéer. Ett vänsterparti som vill avskaffa betygen. Sverigedemokrater som endast bekymrar sig om var skolavslutningar ska hållas. Ett Engelholmsparti som lovar allt till alla, utan konkreta förslag. Och Socialdemokraterna som tror att mer pengar oavsett vad de används till är lösningen.

Vi nöjer oss inte med att vi gjort vår skola till en av de bästa i Sverige. Vi satsar på en skola i världsklass!

 

Daniel Jönsson (m)

ordf. Munka Ljungbymoderaterna

ledamot Barn- och Utbildningsnämnden

På Ukrainas nationaldag 24 augusti (Norrbottens-kuriren)

I dag, den 24 augusti är det Ukrainas nationaldag. Den firas till åminnelse av att Ukraina den dagen 1991 blev en självständig stat, fri från Sovjetunionen. I dag kämpar Ukraina för att behålla den självständigheten och säkra sin territoriella integritet. Konflikten i Ukraina och den ryska aggressionen har skakat den europeiska säkerhetsordningen i grunden. Den ökade osäkerheten gör att Alliansregeringen har presenterat ett kraftfullt paket med satsningar på Sveriges försvar.

Vi vill tillföra 27 miljarder extra till försvaret fram till slutet på nästa försvarsinriktningsperiod. Det är den största satsningen på försvaret sedan 1950-talet. Alliansregeringen har presenterat konkreta satsningar på personal, ny materiel och mer övning och närvaro i strategiskt viktiga områden som Östersjön och Gotland. Det innebär en betydande förstärkning av Sveriges försvarsförmåga. Alliansregeringen utvecklar också försvarssamarbetet med våra nordiska grannar och Nato.

Alla är dock inte lika bekymrade över den ryska aggressionen i Ukraina. Torbjörn Björlund, ledamot för Vänsterpartiet i riksdagens försvarsutskott, säger att EU-utvidgningen ska ses som ett hot mot Ryssland och om den ryska annekteringen av Krim att ”det var emot folkrätten och ska naturligtvis inte accepteras. Samtidigt sköts inte ett enda skott. Det måste betyda något”.

Den sortens ursäkter för det ryska agerandet visar på en oroande undfallenhet mot Putins Ryssland och förnekar länder som Ukraina, Azerbajdzjan och Georgien rätten att själva välja om de vill gå med i EU. Vänsterpartiet vill dessutom dra ner försvarsanslaget med en dryg miljard om året och avveckla Sveriges samarbete med Nato.

Miljöpartiet vill även de dra ner på försvarsanslaget, men ännu mer än vad Vänsterpartiet föreslagit. (MP) lade i sin senaste budget fram förslag som skulle innebära en minskning av anslagen till det militära försvaret med drygt 2,5 miljarder årligen. Dessutom vill (MP) inte gå vidare med nästa generations Jas Gripen eller nästa generations ubåt. Miljöpartiet verkar överhuvudtaget inte ha tagit intryck av vad som har hänt i Ukraina det senaste halvåret.

Sammantaget är Vänsterpartiets och Miljöpartiets försvars- och säkerhetspolitik mycket oroande för Sverige, men även för länder som Ukraina. Den är också något som Socialdemokraterna måste ta ställning till om de vill bilda regering med (V) och (MP). I en tid av ökad osäkerhet behöver Sverige mer satsningar på försvaret och internationellt samarbete – inte mindre.

Cecilia Widegren (M),
riksdagsledamot Skaraborg, Försvarsutskottets vice ordförande tillika Alliansgruppledare

Hans Wallmark (M),
riksdagsledamot norra och östra Skåne, Ledamot av Försvarsutskottet

Pressmeddelande: Uppta förhandlingar om att köpa Nybroskogen

MCKDPRESSMEDDELANDE 20 augusti 2014

Nybroskogen är av strategiskt värde som grön lunga och rekreationsmiljö för ängelholmarna. De närmaste åren kommer Ängelholms kommun att investera betydande belopp i infrastruktur i eller i anslutning till skogen. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill därför att Ängelholms kommun ska uppta förhandlingar med statliga Sveaskog om att köpa Nybroskogen.

Ängelholms kommun ska bli en förebild i miljö- och klimatarbetet. Det har Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lovat ängelholmarna inför valet den 14 september. Ett led i denna ambition är skyddandet av tätortsnära grönområden. Dessa är viktiga för att kunna erbjuda ängelholmarna tillgång till rekreation och natur i närhet till bostaden. Vi vill därför uppta förhandlingar med Sveaskog om att köpa Nybroskogen.

Ambitionen är att skydda skogen och knyta den till en grön helhet tillsammans med Hembygdsparken. Därmed tillförsäkras nuvarande och framtida generationer ängelholmare tillgång till skogen. Vi ser stora möjligheter att utveckla området till än mer attraktiv rekreationsplats i centrala Ängelholm, exempelvis med grillplatser, utegym, motions- och promenadslingor samt naturupplevelser. Utveckling av Nybroskogen som rekreationsområde kompenserar även för det intrång i den gröna miljön som Klippanvägens förlängning innebär.

– De kommande åren kommer Ängelholms kommun att investera i ny belysning i motionsspåret, ny gång- och cykelbro från Haradal till Nybroskogen och på sikt även ett utbyggt reningsverk med utökad kapacitet. Allt pekar på att Nybroskogen kommer att vara av strategiskt värde för kommunen framöver och då vill vi få rådighet över den, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– När vi förtätar Ängelholms stad med nya bostäder och ny service är det viktigt att slå vakt om våra gröna lungor. Människor behöver möjlighet till rekreation i närheten av hemmet. Därför vill vi skydda de delar av skogen som inte behövs för reningsverkets utveckling, säger Liss Böcker Sellgren (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Ett eventuellt köp och skyddande av Nybroskogen är ett led i att göra Ängelholms kommun till en mer miljövänlig och klimatsmart kommun. Vi vill se fler tätortsnära områden som garanterar grönska för de som bor och rör sig i närheten. Nybroskogen är viktig för Ängelholm, därför vill vi skydda den, säger Lennart Engström (KD).

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill ge Ängelholms kommuns mark- och exploateringsavdelning i uppgift att snarast uppta förhandlingar med Sveaskog. Politiskt ställningstagande till eventuell affär kommer därefter att ske med utgångspunkt i diskussionen mellan parterna.

Mer information:
Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Lennart Engström (KD)

200 år av fred bygger på svenskt försvar (GP 19/8)

Sverige firar den 14 augusti 200 år av fred. Det har möjliggjorts med det svenska försvaret som grund.

Den senaste tiden har vi sett två tydliga exempel där fredliga medel inte räcker till för att förhindra våld och brott mot folkrätten – Rysslands aggression mot Ukraina och Islamiska statens (IS) frammarsch och övergrepp mot civila i Syrien och Irak.

Sverige bedriver idag en utrikes- och säkerhetspolitik där vi aktivt tar ställning för fred, frihet och demokrati. För att arbeta för de målen har Sverige en omfattande verktygslåda som innehåller bland annat bistånd, diplomati, handel men också militära medel. Sverige har sedan slutet på andra världskriget varit ett av världens mest aktiva länder när det gäller fredsfrämjande. Flera S-regeringar har också skickat iväg trupp på fredsfrämjande insatser till exempelvis Afghanistan.

Den traditionen har alliansregeringen byggt vidare genom att svensk militär har deltagit i flera viktiga internationella insatser för fred och säkerhet. Dessa insatser har banat väg för långsiktigt bistånd och handel. Utveckling kräver säkerhet och vice versa.

Freden 1945, efter andra världskriget, blev ett lyft för oss som var unga då, skriver Thage G Peterson. Vad han inte nämner är att den freden byggdes på att de allierade staterna med vapen stod upp mot de fascistiska diktaturerna till en enorm kostnad i människoliv. Ibland räcker tyvärr inte diplomati och fredsförebyggande till, utan det krävs militära interventioner.

Därför stärker alliansregeringen i dag det svenska försvaret. Ska vi vara en trovärdig röst för fred, frihet och demokrati såväl i Sveriges närområde som internationellt så måste vi ha ett starkt försvar. Vi ska också fortsätta att arbeta för säkerhet i samverkan med andra genom att fördjupa samarbetena inom Norden, EU, FN och tillsammans med Nato. Så bygger Sverige säkerhet hemma, i närområdet och internationellt.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot, Norra och Östra Skåne,
ledamot av Försvarsutskottet