Analys av valresultatet

Med valresultatet klart, mandaten fördelade och personrösterna räknade finns det anledning att på allvar börja med utvärderingarna och de slutsatser som kan dras för framtiden. Hittills har mycket av de senaste dagarnas debatt kretsat kring sverigedemokraternas framgångar. Det riskerar att skymma sikten för allt det andra.

Både moderaterna som socialdemokraterna har med sina resultat och det faktum att partierna i årets riksdagsval är nära på jämnstora (30,06 procent mot 30,66 procent) tangerat hundra år gamla historiska nivåer. Paradoxalt nog står både vinnaren som förloraren inför utmaningar.

För moderaterna finns en risk att man lutar sig tillbaka i den trygga förvissningen om att partiet nu nått nivåer vilka kan försvaras utan större strid. Ständigt arbete krävs istället. Orden från början av 1970 måste ljuda i öronen då omdömen utslungades mot dåvarande M som visade ensiffrigt procentstöd: ”Ett onödigt litet parti”. Framgångarna i årets val är dels en arbetsseger för Fredrik Reinfeldt och Anders Borg personligen och dels en kvittens på att medborgarna uppfattat fortsatt moderat förnyelse.

I takt med att partiet blir bredare och växer är det viktigt att fortsatt vara hungrigt sökande. Ett pragmatiskt förhållningssätt är en bra arbetsmetod som bland annat tagit sig uttryck i att det knackats på många hundratusen dörrar landet runt. Frågor har ställts och samtal förts om sådant som är av betydelse för den enskilda – och det har kommit att handla om allt från lokala vägfrågor till förskolor, badhus och sjukförsäkringssystemet. Attityden att lyssna snarare än att alltid försöka besvara är en förklaring till moderata framgångar. Även om politik handlar om att söka smarta och praktiska lösningar får aldrig idéarvet glömmas bort. Förvaltande riskerar alltid att leda till att den ideologiska basen glöms bort. I Europa finns flera exempel på partier som regerat ihjäl sig. För M gäller det att under kommande år påminna sig om den liberala rättsstatstraditionen och förmågan att se individen parad med konservatismens sociala och sammanhållande samhällssyn.

Socialdemokraternas utmaning blir att försöka ge sig på ett likartat förnyelsearbete moderaterna inledde efter valfiaskot 2002. Ifall partiet tror att det endast handlar om några smärre personförändringar, eller ännu värre inga personförändringar alls, har väljarnas budskap från söndag 19 september helt missats! Framför allt handlar det om att överge den traditionella oppositionspolitikens ständiga gnäll och ifrågasättande till förmån för en mer positiv agenda. Hur ser den grundläggande visionen ut? Hur sammanfaller den med de värderingar som finns hos svenska folket?

Socialdemokraterna måste också fundera igenom samarbetet med vänsterpartiet. Lockas en bred, arbetande medelklass av revolutionsromantiker, Venezuelavänner och Che Guevara-tröjbärande personer inom V som följer med som bonus ifall man tar S? Upprördheten över sverigedemokraternas framgångar har gjort det onödigt enkelt för vänsterpartiet att undvika de mycket svåra frågorna kring hur reformerat det i grunden är.

Det går att ha åsikter om sverigedemokraternas politik och i en del fall de personer som representerar partiet. Det är dock klokt att göra en distinktion mellan SD-väljarna och de förtroendevalda. De etablerade partierna bör under kommande år i en lyssnande dialog föra samtal med de många som uppfattat sig som så marginaliserade och undanskuffade att de kanske trots sverigedemokraternas förgrovade invandringspolitik valt att lägga sin röst på SD.

Den alltmer spridda förekomsten av lokala partier i många kommuner, inte minst i Skåne, visar att det finns mellan fem och tio procent som av olika anledningar vill protestera. Där har alla övriga ett gemensamt uppdrag att visa att det inte går att lova allt till alla! Moderaternas uppgift blir att som ett starkt växande parti klara av att fortsätta vara inkluderande och brobyggande. Socialdemokraternas uppgift blir att sluta tala om vad partiet är emot och istället formulera ett program för det man är för! Och det måste påminnas om att det inte går att ”sända en signal” eller ”röra om i grytan” genom att stödja något annat och samtidigt tro att det går att få Alliansens ansvarstagande!

Hans Wallmark
Riksdagsledamot, Ledamot av moderaternas partistyrelse

Politiker från andra världsdelar i Ängelholm

Politiska företrädare från Chile och Honduras och fanns i vår valstuga på torsdagseftermiddagen för att delge oss sina jämförelser mellan valkampanjer i Sverige respektive Syd- och Latinamerika.

På plats var:

Nicolas Figari, Chile, tidigare politisk rådgivare till Senatens talman

Mario Barahona, Honduras, ledamot av kongressen

Sayra Mariana Gamez Benegas, Honduras, kampanjansvarig vid senaste presidentvalet

Sedan i tisdags har de tre följt riksdagsman Hans Wallmark och den moderata valrörelsen i Skåne. De har deltagit i möten och aktiviteter ibland annat Kristianstad, Hässleholm och Ängelholm.

På torsdagskväll flyger de till Stockholm för att följa slutspurten och delta på moderaternas valvaka.

Moderat samsyn över de nordiska gränserna

Valet 19 september påverkar även grannländerna. Den riksdagsmajoritet och regering medborgarna i Sverige kommer att rösta fram har stora möjligheter att påverka utvecklingen i internationella organ. Det handlar om EU. Men även Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet spelar en stor roll.

Moderaterna samverkar tillsammans med andra partier från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena Åland, Färöarna samt Grönland. Tillsammans bildas en partigrupp inom Nordiska rådet där konservativa och liberala idéer förenas.

Självfallet är politiken i varje medlemsland viktig. Många gånger står vi dock inför gemensamma utmaningar. Därför skall Norden även i framtiden förknippas med människors frihet och där den enskildes ansvar står i centrum.

Nya moderaterna är i ständig förändring och förnyelse. Ett fast och nära borgerligt samarbete inom Alliansen är ett föredöme. Därmed inspireras även partier och politiker i andra länder att själv ompröva och våga pröva nya vägar. Det sker helt i enlighet med våra grundläggande idéuppfattningar. Att vara konservativ betyder i politiskt sammanhang att man önskar att förbättra och förnya samhället men söker samtidigt att bevara det bästa av den tradition vi redan har. Det liberala innebär övertygelsen om ett öppet rättsamhälle som säkrar den enskilda individens frihet och integritet. God politik handlar om samarbete.

Med Alliansstyre i Sverige och fortsatt många moderater i Nordiska rådet tillsammans med andra likasinnade vill vi för kommande år se att våra länder präglas av följande:

Vi behöver en utbildningspolitik som främjar kvalitet, bildning och individuell valfrihet. Alliansen i Sverige betonar starkt sambandet mellan en fungerande arbetslinje och utbildning. Det måste bli centralt för alla våra länder om vi skall behålla våra toppositioner i den globala konkurrensen.

Det behövs god ekonomisk hushållning som inte skuldsätter framtida generationer. Sverige har visat att ansvarstagandets politik är framgångsrik inte minst under den ekonomiska kris som skakat om hela Europa. Lågt budgetunderskott, sjunkande statsskuld och ambitionen att redan 2012 visa på överskott i de offentliga finanserna är tecken på styrka.

Ansvaret för framtida generationer kräver en aktiv miljö- och klimatpolitik. Utsläppen stannar inte vid landgränserna. Norden har ett särskilt ansvar för Östersjöområdet. Här kan mer göras med EU-vänner som Estland, Lettland, Litauen och Polen men inte minst gäller det att involvera Ryssland.

Norden sticker ut. Det handlar om länder med förhållandevis hög skattenivå men också väl utbyggda välfärdssamhällen. Grunden för att behålla och utveckla en skola, ett hälsosystem och ett rättsväsende med höga ambitioner är en politik som tryggar välfärden genom att stimulera tillväxt, skapa nya jobb och göra arbete mer lönsamt.

För oss som aktiva ledamöter av Nordiska rådet är den nordliga dimensionen av stor betydelse. Mycket görs redan i dag men det finns alla skäl att gå vidare och fördjupa. De senaste åren har arbetet med att ta bort olika former av gränshinder prioriterats. Rörligheten är central och gynnar oss alla.

Norden är för oss också en värderingsgemenskap. Öppenhet och utveckling är bra i sig men medverkar i förlängningen även till satsningar på välfärdens kärna samtidigt som vi klarar av den internationella konkurrensen. Fortsatt Alliansregering och majoritet i Sveriges riksdag är bra för de övriga nordiska länderna och självstyrande områdena!

Hans Wallmark (M), Riksdagsledamot och ledamot av partistyrelsen, Sverige

Per-Kristian Foss (Høyre), Stortingsrepresentant, fd finansminister, Norge

Anne-Mari Virolainen (Samlingspartiet), Riksdagsledamot och vice partiordförande, Finland

Fredrik Karlström (Obunden samling), Lagtingsledamot, Åland

Jørgen Lundsgaard (KF), Folketingsledamot, Danmark

Bjarni Benediktsson (Självständighetspartiet), Alltingsledamot, partiordförande och statsministerkandidat, Island

Långväga gäst i Ängelholm

Riksdagsman Hans Wallmark gästas onsdag 8 septermber av Abraham Chu från Taiwan. På förmiddagen besöker de vår valstuga på torget.
Pressinbjudan och program ser ut så här:


Pressinbjudan
Onsdag 8 september gästas riksdagsledamot Hans Wallmark av Abraham Chu, företrädare för Republiken Kina-Taiwan i Sverige. Under dagen kommer ett antal valstugor att besökas och Abraham Chu ska på plats följa valrörelsen i Skåne.

De allmänna valen i Taiwan kan gå mycket mer hett till. I parlamentet, lagstiftande yuan, har också tidigare förekommit stora gräl och att man kastat saker på varandra. Den svenska valrörelsen utgör en kontrast.

Abraham Chu är karriärdiplomat. Han är född 1958 och har representerat Taiwan i Sverige sedan mars 2009. Dessförinnan har han tjänstgjort ibland annat Storbritannien och USA förutom på UD i huvudstaden Taipei.

Republiken Kina-Taiwan har drygt 23 miljoner invånare och är en av världens ledande ekonomier.

Program
10.15 Stortorget i Ängelholm. Besök i valbodarna samt Stadsbiblioteket för att se hur förtidsröstningen går till.
Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande, medverkar.

11.30 Torget i Hässleholm. Besök i de arkitektritade valbodarna.
Urban Widmark, kommunstyrelsens ordförande, medverkar.

14.00 Valbodarna vid Östra Boulevarden i Kristianstad.
Bengt Gustafson, kommunstyrelsens ordförande, medverkar.

Media hälsas varmt välkommen!

För mer information
Hans Wallmark, riksdagsledamot (M)

Valstugan har öppnat

Ett säkert tecken på att det är valrörelse är valstugorna på torget. Där finns från söndagen den 29:e augusti ett stort utbud av information om vår politik, både inom kommunen och på riksplanet. Dessutom har vi alltid någon godbit och en kaffeskvätt för den som känner sig sugen.

Vi finns i valstugan på vardagar mellan klockan 11 – 18 på vardagar, 10 – 14 på lördagar och 12 – 16 på söndagar. Kom och ställ oss mot väggen. Fråga om badhuset, utbyggnadsplaner, äldreomsorgen, trafiken, skolan … ja, allt du kan komma att tänka på.

Vi pratar om det som medborgarna vill ta upp. Så ta chansen!

Regeringens politik viktig för kommunen

Åsa Herbst pekar i detta debattinlägg, infört i HD/NST, på hur viktig regeringens politik är för kommunerna. Och hur vår nuvarande regerings politik gjort att hela Ängelholms kommun kunnat leva och utvecklas.

Kommunernas välfärd är mycket mer avhängig av den förda regeringspolitiken än vad många tror. I vår del av landet är nästan alla kommuner välskötta. Vi har bra skolor samt bra omsorg om äldre och funktionshindrade. Under perioden från förra valet 2006 har kommunerna tilldelats 38 miljarder. Bara i stöd under finanskrisen innebar det exempelvis 30 miljoner för Ängelholms kommun.

För att trygga välfärden behöver regeringen fortsätta överbrygga de ekonomiska problem som hänger kvar till följd av krisen. Alliansregeringen har klart deklarerat att den kommer att ge statsbidrag även 2011 för att värna de kommunala kärnverksamheterna, såsom sjukvård, omsorg och verksamhet som riktar sig till barn och unga. Att på det sättet ta ansvar är vår Alliansregerings varumärke.

Men det är mycket annat som påverkar välfärden i våra kommuner. I nordvästra Skåne är det både värdefullt och attraktivt att bosätta sig på ren landsbygd. Det är viktigt att behålla de öppna landskapen på Hallandsåsens och Söderåsens sluttningar och då behöver människor i aktiv ålder bo på landsbygden och ha betande hästar, kreatur eller får. Att belasta dessa hushåll med höjd bensinskatt drabbar på så sätt både invånare hårt och på sikt vårt landskap och miljön. Det rödgröna regeringsalternativet har tydligt deklarerat att man kommer att höja bensinskatten och gör på så sätt det svårt att bo på landet.

I vår region finns också många som valt att investera i boende nära kusten. Många familjer bor därför i hus som fått höga taxeringsvärden. Med en rödgrön regering kommer dessa hushåll med vanliga inkomster att drabbas mycket hårt av den fastighetsskatt som de rödgröna planerar att införa.

Att vilja och kunna ta ansvar för ekonomi och utveckling i samspel mellan kommun, stat och Region. – det gör Alliansen allra bäst. Det är bevisat av den utveckling vi har i Sverige och i Nordvästra Skåne och kan mätas i internationella jämförelser


Åsa Herbst (M)
Kommunstyrelsen ordförande Ängelholm

Till ängelholmarna från Åsa och Hans

Efter ett par underbara sommarveckor som för många fyllts av sol, bad, jordgubbar och förhoppningsvis många skratt drar nu nya aktiviteter i gång. För oss politiskt aktiva närmar sig valdagen 19 september. Vi hoppas att många utnyttjar sin rättighet att rösta.

Valet handlar om att söka förnyat mandat för de kommande fyra åren. Vi önskar se Ängelholm som en föregångskommun och Sverige som ett föregångsland. När vi jämför är det mycket som är bra hos oss. Under våren och sommaren har moderaterna knackat dörr runt om i kommunen och en ganska vanlig kommentar har varit att man är nöjd. För oss är det dock viktigt att gå vidare. Vi får aldrig slå oss till ro. Ska vi ha utbildning, sjukvård och ett företagsklimat som är av världsklass krävs fortsatt hårt arbete och att vi är beredda att vidareutveckla. Det är också viktigt att vi som förtroendevalda lyssnar och är beredda att lära av andra.

För Ängelholm gäller fortsatt höga ambitioner. Det handlar om ordning på kommunens ekonomi. Låg skatt är bra för alla då mer av den egna inkomsten och pensionen får behållas. Unga och äldre ska känna stolthet över att bo i Ängelholms kommun.

Ängelholm är en utbildningskommun. Föräldrar ska känna trygghet över att ha sina barn på förskola och i skolan. Eleverna ska veta att de lär sig och utvecklas. Med kunskap och fantasi ska de få verktyg för att gå vidare i livet.

Ängelholm ska vara en kommun för alla generationer. Det handlar om att alla kommundelar ska leva och att möjligheter finns till service. Det handlar om bra hemvård och hemsjukvård. Maten på våra särskilda boenden ska vara varm och god. En kunnig och uppskattad personal är med och formar en god tillvaro.

I våra samtal med ängelholmarna märks ett tydligt och brett intresse för Pyttebron, Stortorget, Kronoskogen och badhuset. Allt detta är viktigt även för oss. Vi ställer oss bakom tankarna på Hälsostaden och det positiva som det utvecklingsarbetet kan medföra för Ängelholms sjukhus.

För Sverige handlar det om att fortsätta längst den inslagna vägen. Medan andra europeiska länder kämpar med fortsatt stigande arbetslöshet och stora underskott i den offentliga ekonomin har Sverige hanterat den senaste krisen på ett ansvarstagande och lugnt sätt. Det gör att vi har mycket goda förutsättningar när nu konjunkturen vänder. Tankar på att införa kilometerskatt, höjd bensinskatt, avskaffat ROT-avdrag för hushållsnära tjänster samt att dubblera arbetsgivaravgiften för unga leder inte till fler jobb och ökad tillväxt. Det vi istället erbjuder är ordning på landets finanser och fortsatt uppslutning bakom arbetslinjen.

Vi tror att Ängelholm, Skåne och Sverige vinner på politiker som är lyhörda och kan samarbeta. För oss är Alliansen viktig. Det är också en styrka att som kommunalråd och riksdagsman ha goda kontakter med varandra. Närheten mellan det som sker lokalt och nationellt är till nytta för Ängelholm. Därför hoppas vi på Din röst och fortsatt förtroende i det kommande valet.

Åsa Herbst
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)