Åsas punkter, december 2013

Åsa ny

 • Lions sköter som vanligt om Ängelholms luciatåg med bravur. Det är också Lions som lottar ut helt fantastiska pepparkakshus på skyltsöndagen. Tack för ert arbete och engagemang!
 • Nomineringsarbetet pågår för fullt i de politiska partierna. Hans Wallmark från Ängelholm kommer att stå överst på vår moderata valsedel för riksdagen. Grattis Hans till ett säkert fortsatt nationellt politiskt arbete.
 • Hela Skånes syd- och västkust har drabbats väldigt hårt av stormar. Vi skall vara rädda om det vi har och arbeta för långsiktigt bevarande av stränderna.
 • Många av kommunens duktiga medarbetare väljer att stanna länge. Varje år avtackas de som arbetat i 25 år med jubileumspresenter och jullunch av presidiet i fullmäktige. Jubilarerna är rättmätigt stolta och entusiastiska.
 • Det finns många kommuner som har en utmärkt skola. Däribland Ängelholm. Alliansledda kommuner har bättre skolor än de som leds av socialdemokraterna. Det finns statistik på det!
 • Att vara förtroendevald ordförande i kommunstyrelsen är ett helt fantastiskt uppdrag. Nu skall jag på eget initiativ lämna över till en efterträdare som precis som jag och mina företrädare kommer att slita hårt för vår kommuns allra bästa.

Pressmeddelande

Efter drygt sju år som kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm väjer jag att avsluta mitt förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen i januari 2014.  Att stå för utveckling innebär att ta många små steg och en del större för att uppnå långsiktig styrka och välfärd för kommunen. På många sätt har mina och moderaternas mål infriats.

Jag avser att fortsätta som ledamot i kommunfullmäktige och kommer att vilja vara en tillgång för de yngre som nu skall ta vid. Processen kring rekrytering av min efterträdare kommer att vara öppen och transparent. För mig är Robin Holmberg en naturlig efterträdare som kommunstyrelseordförande.

Jag ser också fram emot nya utmaningar som förtroendevald i Region Skåne. Utvecklingen av vårt sjukhus till Hälsostaden är bland annat ett projekt som inspirerat mig att kandidera som moderat företrädare i regionvalet vilket kommer att ske den 14 september nästa år samtidigt som valen för riksdag och kommun.

Åsa Herbst

Åsas punkter, november 2013

Åsa ny

 • På vår moderata partistämma betonade vi det fortsatta arbetet för allas arbete och välfärd samt vikten av att hålla Sveriges ekonomi i god ordning.
 • Ibland kommer frågan till mig om varför vi inte vill samverka med sverigedemokraterna. Att samarbeta med ett parti som inte vill behandla en människa utifrån hennes egen kvalité utan istället gruppera människor utifrån exempelvis utseende eller bakgrund – det stämmer inte alls med vår moderata värdegrund.
 • På en fråga till IKEA om man undviker Å, Ä och Ö som produktnamn fick jag följande svar: Nej, vi är inte rädda för att använda Å, Ä och Ö, tvärtom, det är ett bevis på vår svenskhet. Ängelholm med Ä är helt rätt!
 • Kulturskolan finns numera i det gamla Tingshuset. I den charmiga Tingssalen spelas bland annat ensembler. Huset flödar av musik, dans och teater.
 • Högst upp i Tingshuset finns Mötesplats kulturhuset. Fritidsledarna välkomnar alla ungdomar och medlemskapet är kostnadsfritt precis som på alla fritidsgårdar i kommunen.
 • Vi i kommunledningen har varit på spännande företagsbesök på AB Cernelle och på Nordströms Chark. På Cernelle tillverkas patenterade växtbaserade läkemedel mot lindriga prostataproblem. På Nordströms levereras mycket gott såsom fisk, fågel och köttprodukter. Båda företagen är goda exempel för bra företagande i vår kommun!

Vi tänker ansvarsfullt

Rolf Persson har ett varmt hjärta för ÄFF och är bekymrad över att det är många som inte uppskattar klubbens insatser tillräckligt. Vi håller med – herrelitlaget är verkligen värt en större publik. En duktig förening som ÄFF är dessutom mycket mer än sitt elitlag; en ambitiös ungdomsverksamhet, exempelvis.

I Alliansens budgetförslag finns 50 öre högre kommunal skatt vilket innebär en tydlig markering för att behålla hög kvalité inom skola, vård och omsorg. Inom moderaterna har vi fört tusentals samtal med invånare i alla kommundelar och vi vet därigenom att de allra flesta uppskattar och vill värna det vi kallar välfärdens kärna i skola, vård och omsorg.

Men vi satsar också på idrotten, särskilt den som kommer många till del. Goda exempel är den nya Kungsgårdshallen för volleyboll, innebandy och skolgymnastik samt renoveringen av Ängelholms gamla idrottshall som idag är riktigt fräsch. I Munka-Ljungby finns en fin idrottshall, på Valhall Park en konstgräsplan med bra belysning och ytterligare en konstgräsplan planeras i Skälderviken. Vejbystrands IP skall upprustas och om ett par år skall friidrotten ha en egen idrottsplats på Kulltorpstippen. I år har en arena för BMX samt en skatepark invigts. Dessutom fortsätter vi satsningen på ”Aktivitet förebygger” som är ett samarbete mellan skolan och idrottsklubbarna där elever i grundskolan får extra fysisk träning samt större respekt och förståelse för varandra. Vi har här gett några exempel på viktiga satsningar. Med alla kommuninvånares allra bästa i åtanke avstår vi tills vidare att låta kommunen ensamt finansiera en ny fotbollsarena. Vi tänker ansvarsfullt!

Åsa Herbst (M), kommunstyrelsens ordförande
Sven-Ingvar Borgquist (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande
Tomas Fjellner (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande

Åsas punkter, oktober 2013

Åsa ny

 • Nästa år höjs kommunalskatten i Ängelholm med 50 öre. Vi kommer även fortsättningsvis vara en kommun som behandlar invånarnas 2.2 miljarder med respekt. Välfärdens kärna finns under kommunen ansvar och kan alltid bli mer effektiv men måste också få ha sitt pris.
 • Skolan har på olika sätt fått både tydligare mål och förstärkt budget under några år. I vår kommun har skörden av politiska satsningar inneburit fantastiska resultat. Tack till all personal inom skolan!
 • Gratis bussresor för alla som fyllt 75 år betalas från Ängelholms kommun till Region Skåne. Det kostar 1,5 miljon om året och har det goda med sig att fler åker buss och att vi därmed får behålla mer kollektivtrafik för alla.
 • Vi är en oerhört trygg kommun och vi verkar bli allt tryggare för varje år. Polisen mäter såväl den upplevda tryggheten bland invånare som det verkliga antalet brott.
 • Jag hör ibland att det vore bäst att vi i Moderaterna tar makten tillsammans med Socialdemokraterna. Men i verkligheten presterar en stabil majoritet, som exempelvis den vi har i Ängelholm, en bättre kvalitet om vi har en ambitiöst bevakande opposition. Vi i moderaterna är ett arbetarparti för att vi vill att alla skall få jobb, inte bidrag!

Åsas punkter, september 2013

 • Åsa nyVi har en utmärkt omsorg om äldre, både nationellt och i vår kommun. Duktig, trevlig och välutbildad personal samt god mat uppskattas. Äldreomsorgen har över tiden aldrig varit bättre!
 • SDet är budgettider och alla nämnder och styrelser lägger fram sina förslag inför framtiden. Till slut antas en budget i kommunfullmäktige. Att verksamheter och politiska partier argumenterar för sina angelägenheter tillhör processen. Ju längre man kommer ifrån att vara det parti som måste ta ansvar ju större ansvarslöshet uppvisas i budgetarbetet.
 • Genombrottet i Hallandsåsen kommer att innebär att Sveriges längsta järnvägstunnel år 2015 finns som en ny länk mellan Skåne och Halland. En sträcka på hela 8,7 kilometer.
 • Ungdomsarbetslösheten sjunker i Ängelholms Kommun. Regeringens kraftfulla politik tillsammans med oss som en kreativ kommun har genomfört olika kraftsamlingsmodeller för att nå resultat som innebär riktiga jobb. Härligt!
 • Företagsbesök är alltid intressanta. ICA Maxi och Bageriet Sjöstrands & Eriks är båda företag med gott ledarskap och ett engagemang för att unga människor skall få jobb.
 • Moderaterna är alltid tillgängliga för Dig. Besök vår webbplats http://engelholm.moderat.se . Till vårt café på lördagarna kl. 11.00-13.00 är alla välkomna!!

Riktiga jobb för unga med Alliansens satsningar

Arbetslösheten bland unga har länge varit hög i Sverige. Under de sista åren med Göran Persson som statsminister fördubblades ungdomsarbetslösheten och därefter har den fortsatt öka till följd av den ekonomiska krisen. Även här i Nordvästskåne är många unga arbetslösa.

Alliansregeringen har genomfört en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen på både kort och lång sikt. Arbetsgivaravgiften för att anställa unga har halverats och restaurangmomsen har sänkts så fler unga får chansen till jobb. Men mer behöver göras och här spelar utbildning en central roll.

Regeringen har sedan 2006 genomfört historiska reformer och satsningar på skolan. Nu senast, i samband med den ekonomiska vårpropositionen, satsas på 12 400 extra utbildnings- och praktikplatser under 2013 och 2014 samt på ett långsiktigt arbete med arbetsmarknadens parter för att öka sysselsättningen och sänka trösklarna till jobb genom så kallade yrkesintroduktionsavtal. I exempelvis Ängelholms kommun har dessutom alliansen satsat ytterligare resurser på skolan vilket också gett resultat.

Mot det står fyra oppositionspartier med Socialdemokraterna i spetsen som vill möta en internationell ekonomisk oro med kraftiga skattehöjningar på 30 miljarder kronor på jobb och företagande. Med Socialdemokraternas förslag om fördubblade arbetsgivaravgifter för unga skulle företagens anställningskostnader öka med upp emot 40 000 kronor per ung anställd, vilket hotar jobbet för över tiotusen unga. Totalt hotar socialdemokraternas politik över 70 000 svenskars jobb. Det återstår att se hur de ställer sig till Miljöpartiets och Vänsterpartiets kravlistor och skattehöjningar på mellan 50 och 90 miljarder. Väljarna har rätt att få veta vad en röst på Socialdemokraterna faktiskt innebär.

Genom sänkta kostnader för att anställa ungdomar, en halverad restaurangmoms, nya yrkesintroduktionsavtal och satsningar på en skola som leder till arbete skapar Alliansen möjligheter för fler ungdomar att få ett jobb. Nu är det snart bara ett år kvar till valet. Då är det upp till väljarna att avgöra om de vill fortsätta framåt med nya Moderaternas arbetslinje eller backa med Socialdemokraternas bidragslinje.

Åsa Herbst (M)
kommunstyrelsens ordförande
Ängelholm

Medlemsbrev september 2013

Moderatvänner!

Semestern är över och kraftsamlingen inför höstens alla aktiveter är igång. I sommar har vi varit extra flitiga genom att finnas på torget hela sommaren. Tack till alla flitiga som tagit sig tid att med blå jackor och tröjor visa för ängelholmare och turister att vi finns, att vi är många och att vi har roligt tillsammans!

Även Moderata seniorer är på gång. Med detta medlemsbrev medföljer seniorernas höstprogram. Mötena på måndagseftermiddagarna är välbesökta, men ännu fler är välkomna för att lyssna och lämna synpunkter samt förstås dricka kaffe med dopp.

Det är nu dags att starta upp valarbetet genom att börja arbeta fram Ängelholmsmoderaternas valplattform inför 2014. Alla medlemmar är därför välkomna lördagen den 12 oktober. Inbjudan finns bifogad detta brev. Vi förväntar oss att de som kandiderar till kommunfullmäktige eller andra uppdrag efter 2014 bidrar till arbetet. Läs gärna igenom de propositioner som antogs vid kretsens årsmöte tidigare i år för inspiration. Bakom dessa finns flera medlemmars kloka tankar och det innebär att vi redan nu har något att bygga vidare på. Propositionerna (och annan nyttig information) finns att läsa på vår webbplats http://engelholm.moderat.se.

Femklövern i Region Skåne är hårt ansatta just nu. Vi som var på förbundsstämman i våras vet att mycket av det som skrivs är onyanserat och ibland felaktigt. Vi fick då en presentation av hur mycket bättre sjukvården svarar mot de krav som finns i dag än när socialdemokraterna styrde. Det gäller både kvaliteten och tillgängligheten i vården. Våra förtroendevalda i regionstyrelse och regionfullmäktige verkar för att det ska bli mer vård och mindre administration för skattebetalarnas pengar.

Hälsostaden och alla dess kommande verksamheter kommer ge möjligheten att förbättra vården för patienten och samtidigt effektivisera vårdkedjan. Det uppnås genom en helt egen projektorganisation som möjliggör att Hälsostaden kan bli något nytt och som kan bli ett gott exempel på hur regionens och kommunernas verksamheter kan samverka, även på andra platser i Skåne. Hälsostaden är verkligen ett framtidsprojekt där den sista pusselbiten i samarbetet innebär ett avtal mellan kommunen och Region Skåne. Detta ska godkännas av regionstyrelsen i september. I Ängelholm har både socialnämnd och kommunstyrelse ställt sig bakom den här fantastiska utvecklingen av sjukhuset. Vi är föregångare!

I Ängelholm är vi inne i en period där mycket håller på att komma på plats. Det innebär bland annat viktiga saker som överenskommelsen kring Tåstarps skola och uppstart av det räddningstjänstförbund som Ängelholm bildar tillsammans med Örkelljunga och Helsingborg. Detaljplanen för Klippanvägens förlängning kommer att presenteras i oktober vilket kommer att reda ut en del frågetecken samt göra det enklare att svara på nyfikna ängelholmares frågor.

När det gäller Moderaternas interna arbete så pågår just nu förberedelserna för vinterns provval. Vill du eller någon du känner kandidera till kommunfullmäktige och representera Moderaterna i Ängelholm efter valet 2014 är det hög tid att anmäla intresse till angelholm@moderat.se. Moderaterna ska representera alla ängelholmare och söker därför kandidater med olika bakgrunder och erfarenheter, ålder och kön. Vid frågor om hur provvalet och nomineringsprocessen fungerar kan du vända dig till Rune Johansson, ordförande för nomineringskommittén: rune.johansson@moderat.se.

Provvalet kommer att ske under januari 2014. Men redan i september äger provvalen till regionen och riksdagen rum. Ängelholmsmoderaterna har kandidater i båda valen och det är viktigt att så många medlemmar som möjligt röstar så att vi får en lista som speglar medlemmarnas vilja och där flera ängelholmare finns representerade på valbar plats.

Under hösten planerar kretsen att anordna två av våra uppskattade pubkvällar. Dessa är utmärkta tillfällen för dig som ny medlem att träffa andra moderater under trevliga och avslappnade former, eller ett utmärkt sätt att komma in i gänget för dig som vill bli mer aktiv. Ett besök rekommenderas varmt! Det första tillfället äger rum i september, se kalendariet för datum och plats.

Med vänliga hälsningar

Åsa Herbst
kommunstyrelsens ordförande Ängelholms kommun

Robin Holmberg
kretsordförande Moderaterna i Ängelholm

P.S. Du har väl inte glömt att gilla vår Facebook-sida? Här får du den senaste informationen om aktuell politik och om våra aktiviteter! http://www.facebook.com/moderaternaangelholm

Sommarmedlemsbrev juni 2013

Moderatvänner!
Sveriges välfärd utförs till stor del i kommunerna. Ängelholms kommuns finansiella förutsättningar är starkt kopplade till hur Sveriges ekonomi utvecklas. Ett exportberoende land som Sverige påverkas i hög utsträckning av världsekonomin. Ängelholms kommuns ekonomi ser kommande år svag ut, dels beroende på den internationella lågkonjunkturen och dels på grund av att inflyttningen till kommunen inte motsvarar förväntningarna. Moderaterna i Ängelholm värnar en god välfärd. Det skapar trygghet för våra äldre och goda förutsättningar för våra barn att klara sig väl i livet. För att klara kommunens åtagande måste vi som största parti ta ansvar för kommunens ekonomi. Vi kan inte acceptera att kommunen drivs med underskott.

För att komma till rätta med situationen måste vi ta initiativ till att se över kommunens kostnader inom en rad områden med riktade uppdrag till förvaltningarna. Det finns möjligheter att fortsätta arbeta med bättre resursutnyttjande och effektivare förvaltning. Men Moderaterna måste också vara öppna för att i budgetöverläggningarna inför 2014 diskutera och ompröva den låga skattesatsen. I dag har Ängelholms kommun en skattesats på 19.04 kronor per intjänad hundralapp vilket är bland de tio lägsta av Sveriges 290 kommuner. Som jämförelse kan det konstateras att Höganäs har 19,73 kr, Helsingborg 20,21 kr, Båstad 20,23 kr samt Örkelljunga 18,76 kr.

De senaste årens reformutrymme har förstärkt främst skolan. Här finns idag extra satsningar på de yngre barnen. Ny teknik för både lärare och elever har gjort skolarbetet och kommunikationen mellan elever och lärare bättre. Vi har också höjt lärarlönerna och ökat lönespridningen bland alla pedagoger.

Även inom äldreomsorgen har satsningar genomförts. Det tydligaste tecknet på det är att när nu socialstyrelsen planerar att ställa krav på personaltäthet på vårdboenden oavsett vilken utförare som har ansvaret så innebär det inte särskilt mycket för vår kommun. Vi har alltså redan en hög bemanningsnivå.

Sammanfattningsvis vill vi inte äventyra den goda kvalitet som finns inom vård, skola och omsorg. Några generella besparingskrav är alltså inte aktuella. Däremot finns förslag på lokaleffektiviseringar inom alla kommunala verksamheter. Samtliga förvaltningschefer skall också få ett uppdrag att godkänna varje nyrekrytering som görs i verksamheterna och rapportera dessa till berörd nämnd och till kommunstyrelsen.

2014 års budget kommer som vanligt att antas i Kommunfullmäktige i november.

Senaste nytt från kretsen
Våren har inneburit stor aktivitet i Ängelholmskretsen. Under kretsårsmötet den 2 april fattades beslut om att anta tre propositioner med nya förslag för att utveckla och stärka Ängelholm inom tre områden: hållbar stadsutveckling, motverka utanförskapet och

attraktiv stad och kommun. Det är nu upp till alla aktiva moderater att se till att förverkliga förslagen i de nämnder och styrelser där vi finns representerade. Särskilt ansvar vilar givetvis på respektive ordförande eller gruppledare, men vi har ett gemensamt ansvar att föra fram våra förslag i nämndarbetet eller vid våra kampanjer.

Moderaterna i Ängelholm har under våren och sommaren ett ambitiöst kampanjprogram där vi syns på torget nästan varje vecka under sommarmånaderna. Vi är en av de kretsar/föreningar som har flest kampanjtillfällen och tätast kampanjverksamhet. Det ska vi vara stolta över. Det är viktigt att vi syns och samtalar med ängelholmarna även under mellanvalsperioderna och här fyller våra samtalskampanjer på torget en viktig funktion. För att hämta energi och lära känna varandra bättre ordnade kretsstyrelsen och kretsens kampanjgrupp en kick-off på Klitterhus.

Under våren har vi dock också synts ute i byarna och här gör våra föreningar ett mycket gott arbete. Den 20 maj anordnade Barkåkraföreningen ett välbesökt byamöte i Vejbystrand och den 29 maj grillade Ängelholmsföreningen korv tillsammans med Strövelstorpsborna. Första helgen i maj gästade Moderaterna företagsmässan på Lindab arena under två dagar och bjöd på korv och alkoholfri öl.

Den 4 juni höll undertecknade i ett nymedlemsmöte på lokalen. Ett tiotal nya medlemmar eller intresserade deltog tillsammans med representanter för föreningarna och kretsen. Syftet var att presentera Moderaternas verksamhet och den lokala politiken. Vi är övertygade om att detta är ett utmärkt sätt att bjuda in och låta nya medlemmar få information om vad det innebär att vara engagerad i Moderaterna. Under hösten/vintern kommer ett andra nymedlemsmöte att anordnas, välkommen!

I höst påbörjas arbetet med att sätta samman provvalet inför kommunfullmäktigevalsedeln 2014. Det är viktigt att vi är många moderater som ställer upp på listan så att vi kan besätta alla våra platser efter valet. Första steget mot att stå med på valsedeln är att delta i Moderaternas interna provval. För att ställa upp i detta är det möjligt att anmäla intresse genom att maila till kansliet på angelholm@moderat.se. Det går även bra att nominera personer du känner till att stå med på listan!

Till sist vill vi önska en trevlig sommar med mycket vackert väder!

Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande
Robin Holmberg, kretsordförande

P.S! Glöm inte att gilla vår sida på Facebook: http://www.facebook.com/moderaternaangelholm

Pressmeddelande: Ny ordförande för Moderaterna i Ängelholm

Pressmeddelande 2013-04-02

Tisdagen den 2 april avhöll Moderaterna i Ängelholm kretsårsmöte och valde ny ordförande och vice ordförande. Robin Holmberg, ordförande i miljönämnden, valdes till ny ordförande. Till vice ordförande valdes Maria Cronkvist.

Kretsstyrelsen är de lokala moderatföreningarnas samarbetsorgan där de fyra föreningarna samverkar tillsammans med MUF och Moderata seniorer. Arbetet leds av ordförande och vice ordförande.

Vid årsmötet bifölls även tre propositioner med förslag för Ängelholm. Propositionerna kommer att utgöra en del i Moderaternas arbete under innevarande mandatperiod och vara del i partiets valplattform för valet 2014.

Propositionerna finns att läsa här.

Kontaktinformation
Robin Holmberg, kretsordförande Moderaterna i Ängelholm samt ansvarig för proposition 1 och 3

Åsa Herbst, ansvarig för proposition 2