Omval av moderatordförande

PRESSMEDDELANDE 2017-03-13

ÅRSMÖTE 2017. I helgen samlades Ängelholmsmoderaterna för att avhålla årsmöte. Moderaternas europaparlamentariker Christofer Fjellner inledde mötet med att tala om Europas utmaningar i en orolig värld. Under de därpå följande årsmötesförhandlingarna valdes en ny styrelse för föreningen samtidigt som en proposition om Moderaternas fortsatta politikutvecklingsarbete antogs.

Under årsmötesordförande Hans Wallmarks ledning omvaldes styrelsen med ordförande Elisabeth Kullenberg i spetsen. I styrelsen finns utsedda representanter med ansvar för att anordna aktiviteter i samtliga kommundelar. Till styrelsens adjungeras även oppositionsrådet Robin Holmberg samt riksdagsledamot Hans Wallmark.

Under årsmötet ställde sig medlemmarna i Moderaterna i Ängelholm bakom de sex rapporter som partiets politiska arbetsgrupper arbetat fram under 2016. Rapporterna innehåller konkreta förslag till moderat politik i Ängelholms kommun och kommer att ligga till grund för kommande valprogram.

Styrelsen i sin helhet

Ordförande: Elisabeth Kullenberg
Vice ordförande: Tomas Fjellner

Ledamöter:
Britt-Inger Tinnert
Christina Hanstål
Maija Rampe
Maths Kjellin
Ingela Sylwander
Anders Davidsson
Karl-Erik Asp
Ola Carlsson
Daniel Jönsson
Sven-Ingvar Borgquist
Hannes Petersson, MUF
Göran Larsson, KF-gruppen

Adjungerade:
Robin Holmberg
Hans Wallmark
Viviann Nilsson, Moderata seniorer

Mer information
Elisabeth Kullenberg, 070-940 11 79
Robin Holmberg, 072-988 70 00

Öppet möte om Ängelholms sjukhus och Hälsostaden

PRESSMEDDELANDE 2017-01-17

alliansen_liggande-m-partierna-2016Ängelholms sjukhus är viktigt för ängelholmarna. Efter många turer och hot om nedläggning genom åren har Hälsostaden inneburit viktig framtidstro för sjukhuset och personalen. I Ängelholm skapas nu framtidens vård genom nya arbetssätt och fördjupat samarbete mellan Region Skåne och Ängelholms kommun.

Det är dock viktigt att slå vakt om det som nu växer fram vid Ängelholms sjukhus. Den senaste tidens diskussion om framtiden för Aleris ryggortopedi har skapat osäkerhet. Alliansen i Ängelholm och i Region Skåne bjuder därför in till ett öppet möte för information och diskussion om framtiden för Ängelholms sjukhus och Hälsostaden.

Tid: 26 januari klockan 18.30-20.30

Plats: Hörsalen, Järnvägens museum

Agenda: Bengt Sturesson (Aleris) berättar kort om verksamheten, Allians för Skåne ger sin syn på sjukhusets framtid, därefter ges övriga partier möjlighet att yttra sig. Mötet avslutas med frågor och diskussion.

På mötet deltar bland andra regionpolitikerna Carl Johan Sonesson (M), Lars-Göran Wiberg (C), Gilbert Tribo (L), Birgitta Södertun (KD) samt företrädare för Alliansen lokalt i Ängelholm.

Till mötet bjuds även företrädare för övriga partier in att delta.

Mer information
Elisabeth Kullenberg (M), 070-940 11 79