Tillfälligt trist i Sibirien (NST 14/7)

Kommentarer till insändaren ”Bedrövligt i Sibirien” 10 juli

Visst ser det tråkigt ut just nu.
Låt mig inledningsvis tydliggöra att det inte är Ängelholm kommunen eller Tekniska kontoret som arbetar i området.

Området närmast kusten ägs av Stiftelsen för fritidsområden i Skåne och förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Skogen har enligt uppgift avverkats i samarbete med Länsstyrelsen i EU projektet SandLife med bidrag från EU.
Läs mer om SandLife på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/skane
Under hösten etableras ett utemuseum med sittplatser uppe i dynerna där det informerar om SandLIFE-projektet
Stiftelsen för fritidsområde Skåne och Sveaskog är gemensam väghållare av vägen till havet.
Grenar och grot kommer Skånska Landskap transportera bort. En del bli energi i värmeverken.
Läs gärna också på www.engelholm.se för att få veta mera.

Christer Örning
Ordförande
Tekniska Nämnden

Vi tar tag i problemen

Rättmätig kritik har framförts om bristande underhåll av kommunala fastigheter. Historiskt har förskolor, skolor, äldreboenden och övriga fastigheter förvaltats av såväl kommunala bolag som tekniska kontorets fastighetsavdelning.
Det var 2009 som vi tog initiativ till att ta tag i förekommande problem. Det handlade om att inventera och samordna fastighetsunderhållet. Idag är det gjort. Ängelholms kommun har en samlad kompetens i Ängelholmslokaler AB som är ett fristående dotterbolag till Ängelholmshem. Kommunens fastigheter är inventerade och anslaget till underhåll är rejält utökat.

Vi har tagit itu med ett problem som i de allra flesta kommuner fortfarande är olöst. På resans gång har mycket uppdagats. Däribland att byggteknik från 60- och 70-talet visat sig orsaka stora skador.

Badhus har en begränsad livslängd som kortas betydligt när dagens krav på högre vattentemperatur ökat korrosionsrisken och nedbrytningen av betongen vilket skett i vårt gamla badhus som nu skall rivas. Bara för att ge ett exempel.
Vi skäms inte för att vara de som lyft upp problemen i ljuset och åtgärdar dem. Vi lägger inte heller skuld på historien. Vårt uppdrag är att lösa problemen nu. Och det gör vi!

Åsa Herbst (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Örning (M)
Tekniska nämndens ordförande

Rune Johansson (M)
ordförande Ängelholmslokaler AB

Insändarreplik

Replik till Eva Thulin (HD/NST 24 november)

I våra insändare införda den 23 nov tog vi upp en hel del argument för Klippanvägens förlängning. Ett av argumenten var att vi bör ha en befolkningsutveckling i kommunen. Utveckling vill alla kommuner ha för att kunna trygga servicen för sina invånare. Service som skola, vård, och närhet till affär, sjukhus, tåg- bussförbindelser. Vi ska vara rädda om vår högproducerande skånska mylla, men på grund av skäl för utveckling så måste vi också bygga utanför staden. I många kommuner börjar man nu planera för förtätningar i städernas centrumdelar. Ofta har man som hos oss, nedlagda industriområden nära centrum som kan bebyggas med bostäder. Vi tycker helt klart att sådana ytor i centrumkärnorna skall nyttjas i första hand och på det viset spara på åkerjorden.

Det handlar inte om bron vilket vi försökt få fram vid våra samtal med människor. En Pyttebro som numera helt oförtjänt medialt tar större plats än exempelvis den havererande ekonomin i Grekland är inte huvudfrågan i valet.

Nej Eva det är möjligheten att i framtiden komma till och från havet, stationen, nybyggnation av bostäder på och i anslutning till fd. Scantomten, kommunens nuvarande anläggning på Industrigatan mm. som för oss är viktigare än var Pyttan finns.

Christer Örning (M)
Sven-Ingvar Borgquist (M)

Trafikplanen är inte bara Pyttebron!

Pyttebron är bara en pytteliten del av hela trafikplanen för Ängelholm – eller kalla det gärna vår kommuns framtida infrastruktur.

En ambitiös trafikutredning med miljökonsekvensutredning är presenterad av en konsult som samtliga partier var överens om att ge uppdraget. Det är inte seriöst att nu i efterhand kritisera uppdragstagaren!

Förvånande är det också att politiker som under många år nött stolar i en mängd olika uppdrag, ibland under olika partibeteckningar, först nu vaknar till och kommer med huvudlösa förslag.

Förslagen i trafikplanen har öppet presenterats på olika möten och på kommunens hemsida för alla som är intresserade av att påverka vår framtid i Ängelholm. Synpunkterna är många men realistiska alternativa förslag saknas. Amatörkalkyler nära halvmiljardklassen betraktar jag inte som genomtänkta förslag.

 Trafikplanen har tidsramen 2010 till 2020 vilket jag tycker är ett kort perspektiv mot bakgrund av processen med överklaganden etc. Vi måste tänka längre och se minst 20-talet år framöver.

Kommunfullmäktige bör snarast fatta beslut om trafikplanen så vi kan gå vidare. Målsättningen är att bevara ett levande centrum och att vidareutveckla vår fina kommun.

Gör vi inget betyder det ett stort steg tillbaka!

Christer Örning (M)