Vi säljer in Ängelholms sjukhus (NST 6/9)

Ängelholms sjukhus är en viktig del av skånsk sjukvård. Moderaterna har länge arbetat för att det skulle bli ännu bättre och har genom åren gett sjukhuset plats och utrymme för utveckling. Redan 1998-2002 skapade vi ett regionägt bolag med externa krafter i styrelsen för att ge sjukhuset utvecklingskraft. Tyvärr upphävdes denna reform när vänstersidan tog makten i regionen. Och de ville hellre försöka lägga Ängelholm under Helsingborg.

Det senaste året Moderaterna fört en envis kamp mot regionstyret, som velat få in Hälsostaden i den stora sjukhusförvaltningen Sund. Vi fruktar att det skulle ta död på själva idén i Hälsostaden.

Vi har kommit till slutsatsen att sjukhuset behöver garanteras självständighet. Vinner vi valet ska därför utredas om sjukhuset kan upphandlas som entreprenad eller om man ska göra en nystart som regionägt bolag. Entreprenad har i Skåne fungerat bra i Simrishamn och även på andra ställen i Sverige.
Det viktigaste är att få personal vilket kräver att det finns goda arbetsvillkor och bra möjligheter att utvecklas i sitt yrke. Vi tror att det skapas dels genom att man har korta beslutsvägar inom regionens egna verksamhet, dels genom att det finns olika arbetsgivare att välja mellan för vårdens personal.

Detta är vår strategi där Ängelholm ges en centralpunkt. Just därför är det tråkigt att Socialdemokraterna tycks avfärda all utveckling med att sjukhuset ”säljs ut”. Så är det inte, tvärtom ska Ängelholm säljas in som den förebild det är. Och ges frihet att lokalt bli ännu bättre.

Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition
Robin Holmberg (M), kommunalråd i opposition Ängelholm
Anna Jähnke (M), förstanamn moderata regionlistan nordvästra valkretsen

Ute nu: Moderaternas valprogram för 2018-2022

I dag presenterade valledningen för Moderaterna i Ängelholm vårt valprogram för den kommande mandatperioden. I programmet finns 98 punkter inom 11 områden för ett bättre Ängelholms kommun.

Moderaterna prioriterar ordning och reda samt tryggheten i höstens val, men programmet innehåller punkter inom samtliga politikområden och ska ses som en ”varudeklaration” över vad ängelholmarna kan förvänta sig av en röst på Moderaterna den 9 september. Ta gärna del av hela programmet här:

(Högupplöst version, 30 MB)
(Lågupplöst version, 5 MB)

Tillsammans för Ängelholm – Alliansens valmanifest 2018-2022

Alliansen tror på Ängelholms kommun. En kommun där ängelholmarna lever det goda livet, där människor är trygga och där fler vill bo och starta företag. I vårt Ängelholm går barnen i en trygg skola och omsorgen präglas av värdighet och hög kvalitet. Alliansens Ängelholm växer med nya bostäder och nya ängelholmare.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna delar övertygelsen att kommunpolitiken måste byggas med samarbete och gemensamt ansvarstagande som grund. Vi har därför bildat Alliansen för samverkan och som samlat politiskt alternativ i kommunvalet 2018. Vi är fyra partier med olika hjärtefrågor som delar samma borgerliga värdegrund. Tillsammans har vi lång erfarenhet av att styra Ängelholms kommun.

Våra löften handlar om en gemensam väg framåt för Ängelholms kommun. Ängelholm behöver ett nytt styre. Alliansen vill vara din röst.

Löfte 1: Mer samarbete – för ordning och reda i Ängelholms kommun

Ängelholms kommun behöver stabilitet, ordning och reda. Alliansen vill styra Ängelholms kommun tillsammans. Vi lovar att samarbeta och strävar alltid efter att komma överens i viktiga frågor.

Löfte 2: Alliansen ska ta tag i de stora frågorna

Alliansen ser att det finns några stora frågor i Ängelholms kommun som behöver lösas. Det sker bäst genom samverkan och gemensamma ställningstaganden, inom Alliansen och gärna över blockgränserna. Alliansen vill:

  • Utveckla Stadsbiblioteket till ett kulturhus för böcker, kultur, musik och andra upplevelser.
  • Skydda stränderna från erosion och sandflykt.
  • Skapa en blocköverskridande och långsiktigt hållbar strategi för trafiken i centrum.

Löfte 3: Värna och utveckla Ängelholms sjukhus och Hälsostaden

Ängelholms sjukhus och det framgångsrika Hälsostaden är viktigt för tryggheten i Ängelholms kommun. Alliansen vill slå vakt om sjukhuset och garantera dess framtid. Vi vill att sjukhuset ska vara en självständig förvaltning med ett tydligt uppdrag att utveckla framtidens sjukvård i god samverkan med kommunen.

Löfte 4: Mer valfrihet i välfärden

Tillsammans är vi den tydligaste rösten för fler alternativ och mer valfrihet i välfärden. För oss är det självklart att elever och föräldrar själva ska få välja skola och att våra äldre ska kunna välja både boende och hemtjänst. Tyvärr ser vi att valfriheten i Ängelholm minskat de senaste åren. Alliansen vill därför locka nya friskolor att etablera sig i Ängelholms kommun samt införa mer valfrihet inom omsorgen.

Löfte 5: Ansvar för dina skattepengar

Alliansen vet att resurserna är begränsade och att varje skattekrona måste användas klokt. Vi vill därför arbeta för effektivitet, god ekonomisk hushållning och nya lösningar som skapar högre kvalitet. Alliansen lovar att hålla i pengarna och våga göra prioriteringar för att undvika framtida skattehöjningar.

Dags för S att ta av sig offerkoftan (NST 13/3)

Socialdemokraternas valrörelse har startat. Hur ska vi annars tolka Nyanders och Hanssons (S) angrepp på Moderaterna, Alliansen och mig den 8 mars?

Socialdemokraternas valstrategi så här långt tycks vara att klä sig i ”offerkofta” och kränkt tala om hur elak Alliansen var för att vi ifrågasatte Socialdemokraternas möjligheter och förmåga att styra kommunen.

Ert agerande övertygar inte om ni vill motbevisa oss och visa ledarskap för vår kommun. Skriv istället om vilken politik ni vill driva och med vilka partier vill ni göra det.

Det är det valrörelsen måste handla om.

Varför Nyander och Hansson (S) dessutom rycker ut till vad som kan tyckas vara Anderssons försvar har jag svårt att förstå. Stig Andersson har visat att han enbart agerar i eget intresse och beteendet skadar förtroendet för politiken.

Varför Socialdemokraterna möjliggjort för honom att sitta kvar genom att låta bli att godkänna hans avsägelse väcker samtidigt många frågor. Ni har trots allt haft chansen vid tre fullmäktigesammanträden.

Valrörelsen har mycket riktigt börjat. Låt oss hoppas att den i fortsättningen bedrivs på en nivå där politikens innehåll och våra visioner för Ängelholms utveckling står i centrum. Jag kommer under året träffa så många ängelholmare jag kan för att samtala om kommunens framtid och de problem som trots allt finns i vår fantastiska kommun och som kräver lösningar. Det är så vi återuppbygger förtroende för politiken och Ängelholms kommun, inte genom offerkoftor.

Robin Holmberg (M)

Tidigarelägg valet (NST 13/3)

Mycket makt!

Uttrycket hämtades ur dagens tidningsartikel i NST där en politisk vilde beskriver sin nuvarande politiska ställning. Detta förutsätter att den politiska sfären består vilket ger den politiska vilden nämnda makt. Ena halvan av blocket är då S, SD och EP. Det andra blocket som ville ta ansvaret för Ängelholms politik i januari i år består av Alliansen och MP. Indirekt kan konstateras att samarbetet mellan S och deras sympatisörer är anledningen till det politiska kaoset vi nu upplever.

Tänk om vi kunde tidigare lägga valet och få ordning på kommunen igen!

Cornelis Huisman (M)

M har lärt av läxan sedan förra valet (NST 6/2)

Företrädare för Socialdemokraterna frågar sig i en insändare den 27 januari vad man får vid en röst på Moderaterna i höstens val.

Svaret är lika självklart som enkelt: en röst på Moderaterna är en röst på Alliansen och ett nytt borgerligt styre i Ängelholms kommun.

Lars Nyander och Christer Hansson (S) begår tyvärr i sitt svar på min insändare ett antal faktafel. Den socialdemokratiska budgeten för 2017 vanns sedan S och EP ”under bilan” ändrat sin budget för att falla SD på läppen. Alliansens budget för 2018 gick däremot igenom efter att ett stort antal ledamöter lagt ner sina röster – däribland Engelholmspartiet.

Det senare är också en av de viktigaste anledningarna till att Socialdemokraterna i Ängelholm har stora problem med att styra kommunen. I såväl den senaste budgetomröstningen som gällande framtidsförklaringen har S inte klarat av att bygga majoriteter för sina förslag, inte ens med sin närmaste samarbetspartner EP. Därför styrs nu Ängelholms kommun med en borgerlig inriktning för mandatperioden samt med Alliansens budget.

Att Socialdemokraterna i det läget valt att sitta kvar vid makten är märkligt. När allt ställdes på sin spets på fullmäktige den 18 januari valde SD att stötta S och EP. Det innebär att de styrande partierna nu är beroende av SD:s stöd, inte bara för att få igenom sin politik, utan också för att kunna fortsätta styra.

En röst på Moderaterna är en röst på en annan väg för Ängelholm. Vi fick en tydlig läxa i valet 2014 och har ägnat mandatperioden åt att lära av den. Vi har satsat på att samtala med medborgarna och de uppslag vi fått har varit en viktig del i vårt politiska utvecklingsarbete.

Vi kommer att fortsätta samtalet med ängelholmarna under valåret 2018. Den som lägger sin röst på Moderaterna den 9 september ska veta att det är en röst för ett tydligt alliansstyre byggt på samarbete och gemensam politik. Vi är övertygade om att det är så vi återuppbygger förtroendet för politiken i Ängelholms kommun.

Cornelis Huisman (M)

Alliansens budgetförslag för 2018

Alliansen har presenterat vårt gemensamma förslag till budget för nästa år, vilket NST rapporterar om i dag.

I årets budget prioriterar Alliansen:

1. Alliansen fredar välfärden – vi ompriorterar 12 miljoner kronor för att undvika besparingar i skola och funktionsstöd.

2. Förstärkningar i välfärdens hjärta – Alliansen tillför smarta satsningar för bättre välfärd, exempelvis fler skolledare, mer barnomsorg på obekväm arbetstid, fysisk aktivitet i skolan m.m.

3. Hela Ängelholms kommun ska leva och växa – Alliansen satsar på hela kommunen och vill utveckla kommunens tätorter och landsbygd. Vi satsar också på föreningar på landet utsmyckning i tätorter.

4. Mer pengar till skötsel och underhåll – Alliansen tillför 3,3 miljoner kronor mer för skötsel av våra gemensamma tillgångar.

5. Alliansen ställer krav på förvaltningen – Vi prioriterar välfärdens hjärta och ställer därför krav på effektivare förvaltning med lägre kostnader för den kommunala administrationen.

Läs mer på HD.se här

Alliansens budget – hela dokumentet
Presentationsmaterial från pressträffen

Provvalsresultat

I måndags avslutades Ängelholmsmoderaternas provval inför kommande kommunfullmäktigevalsedel. Resultatet, som är rådgivande, ligger till underlag för listan som antas på nomineringsstämman den 18 november.

Resultatet för de tio första placeringarna blev enligt följande:

1. Robin Holmberg
2. Sven-Ingvar Borgquist
3. Hans Wallmark
4. Tomas Fjellner
5. Christina Hanstål
6. Elisabeth Kullenberg
7. Ingela Sylwander
8. Daniel Jönsson
9. Ola Carlsson
10. Rune Johansson

Läs NST:s artikel om provvalet och intervjun med Robin Holmberg här

Vi ger tydligt besked – i god tid

I dag den 9 september är det precis ett år kvar till kommuninvånarna i Ängelholms kommun går till vallokalerna. Valet nästa höst är ett viktigt vägval. Kommer Ängelholm att välja samarbete och stabilitet eller fortsatt oklart parlamentariskt läge med få resultat som följd?

Allians för Ängelholm – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – är övertygade om att vår kommun behöver mer samarbete och mer gemensamt ansvarstagande i viktiga frågor. Därför uttalade vi redan för ett år sedan viljan att leda och utveckla Ängelholms kommun tillsammans. Vi menar att de som vill styra kommunen bör tala om vad de vill göra, hur de vill göra det och med vilka partier de vill göra det – i god tid före valet.

I dag samlas våra fyra partier till Alliansdag. Där påbörjar vi arbetet med vårt gemensamma valprogram. Även om vi har olika hjärtefrågor delar vi borgerliga värderingar och har en gemensam syn på hur Ängelholms kommun bör utvecklas.

Under hösten kommer fem arbetsgrupper att arbeta med att ta fram alliansförslag inom områden som skola och barnomsorg, seniorpolitik, bostadsbyggande, trygghet och landsbygdsutveckling. Resultatet kommer bli ett tydligt besked till ängelholmarna om vad de kan förvänta sig av Alliansen den kommande mandatperioden.

Alliansen ser att Ängelholms kommun kan bli så mycket mer. Det finns outnyttjad potential som vi vill göra verklighet av. Ängelholms kommun ska vara en av landets bästa kommuner att bo i, starta företag i eller besöka. Men för att nå dit krävs politiskt ansvarstagande, gemensam politik och en vilja att samarbeta med andra. Allians för Ängelholm ska vara den kraften i Ängelholmspolitiken.

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker (C)
Eva Kullenberg (L)
Linda Persson (KD)