Tidigarelägg valet (NST 13/3)

Mycket makt!

Uttrycket hämtades ur dagens tidningsartikel i NST där en politisk vilde beskriver sin nuvarande politiska ställning. Detta förutsätter att den politiska sfären består vilket ger den politiska vilden nämnda makt. Ena halvan av blocket är då S, SD och EP. Det andra blocket som ville ta ansvaret för Ängelholms politik i januari i år består av Alliansen och MP. Indirekt kan konstateras att samarbetet mellan S och deras sympatisörer är anledningen till det politiska kaoset vi nu upplever.

Tänk om vi kunde tidigare lägga valet och få ordning på kommunen igen!

Cornelis Huisman (M)

M har lärt av läxan sedan förra valet (NST 6/2)

Företrädare för Socialdemokraterna frågar sig i en insändare den 27 januari vad man får vid en röst på Moderaterna i höstens val.

Svaret är lika självklart som enkelt: en röst på Moderaterna är en röst på Alliansen och ett nytt borgerligt styre i Ängelholms kommun.

Lars Nyander och Christer Hansson (S) begår tyvärr i sitt svar på min insändare ett antal faktafel. Den socialdemokratiska budgeten för 2017 vanns sedan S och EP ”under bilan” ändrat sin budget för att falla SD på läppen. Alliansens budget för 2018 gick däremot igenom efter att ett stort antal ledamöter lagt ner sina röster – däribland Engelholmspartiet.

Det senare är också en av de viktigaste anledningarna till att Socialdemokraterna i Ängelholm har stora problem med att styra kommunen. I såväl den senaste budgetomröstningen som gällande framtidsförklaringen har S inte klarat av att bygga majoriteter för sina förslag, inte ens med sin närmaste samarbetspartner EP. Därför styrs nu Ängelholms kommun med en borgerlig inriktning för mandatperioden samt med Alliansens budget.

Att Socialdemokraterna i det läget valt att sitta kvar vid makten är märkligt. När allt ställdes på sin spets på fullmäktige den 18 januari valde SD att stötta S och EP. Det innebär att de styrande partierna nu är beroende av SD:s stöd, inte bara för att få igenom sin politik, utan också för att kunna fortsätta styra.

En röst på Moderaterna är en röst på en annan väg för Ängelholm. Vi fick en tydlig läxa i valet 2014 och har ägnat mandatperioden åt att lära av den. Vi har satsat på att samtala med medborgarna och de uppslag vi fått har varit en viktig del i vårt politiska utvecklingsarbete.

Vi kommer att fortsätta samtalet med ängelholmarna under valåret 2018. Den som lägger sin röst på Moderaterna den 9 september ska veta att det är en röst för ett tydligt alliansstyre byggt på samarbete och gemensam politik. Vi är övertygade om att det är så vi återuppbygger förtroendet för politiken i Ängelholms kommun.

Cornelis Huisman (M)

En röst på SD eller EP är en röst på S – och omvänt

Ängelholms kommuns fullmäktiges sammanträde den 18 januari går till historien där samarbetet mellan Sverigedemokraterna (SD), Socialdemokraterna (S) och Engelholmspartiet (EP) skördade nya framgångar.

Vi fick uppleva piruetter av icke skådat slag som vilken yrkesdansare som helst skulle bli avundsjuk på. Jag noterade att ordet förtroende användes i tid och otid och ibland av talare som själva dansade på flera olika politiska arenor.

Att SD och EP hjälpte S med att få 2017 års budget på plats kommer de flesta ihåg. Då var det en numera politisk vilde som på ett finurligt sätt lyckades med konstycket att få SD:s krav ordagrant återgivna i budgetförhandlingar och beslut detta år.

Att nu vid det senaste fullmäktigesammanträdet framhålla att det går bra att styra i minoritet med SD och EP är mycket förvånansvärt. Var det det mandatet som S fick från sina väljare för att styra kommunen?

Resultatet från sista fullmäktige sammanträde kan bara tolkas på ett sätt och det är att S anser att de, med nämnda partiers stöd, får sitta kvar året ut.

Detta stämmer illa med de yrkanden i fullmäktige där S med emfas ansåg att Alliansen med flera saknade varaktigt stöd för ett maktskifte. Istället kan påstås att S definitivt saknar varaktigt stöd för sin politik.

Som en konsekvens av beslutet som togs på sammanträdet kan man konstatera att väljarnas röster på SD och EP är indirekt en röst på S. Omvänt är en röst på S även en indirekt röst på SD och EP. Sug på den karamellen!

Det är min förhoppning att väljarna i september kommer ihåg vad som hände och hur S lyckades kravla sig över höjd barren med minsta möjliga marginal med hjälp av två stödpartier som präglas av politiska vildar.

Med hänsyn till ovanstående händelser klingar ordet förtroende falskt i mina öron när det framförs av företrädare av de nu styrande partierna (S, SD och EP). För egen del känns det tryggt att tillhöra en grupp politiker som känner sig manade att ta över styret för att styra Ängelholm på ett betydligt mer betryggande sätt.

Må septembervalet vara tydligt och rättvist.

Cornelis Huisman (M)

En vision från drömmarnas värld (HD/NST 3/2)

Trafikberedningens sista debatt i fullmäktige i Ängelholm var en minst sagt förbryllande uppvisning av hänvisningar, jämförelser, slutsatser och ett rött streck runt stadens kärna. Innanför det röda strecket kommer inga bilar få köra annat än de som bor inom området.

Det är åtminstone det som Socialdemokraterna och Miljöpartiet gemensamt föreslår som en framtida vision för trafikutvecklingen i staden.

Inspiration hade hämtats från och jämförelser hade gjorts med storstäder flera gånger större än Ängelholm. Om resultaten är relevanta är därför högst tveksamt.

Bland annat nämndes staden Groningen i Holland som har 200 000 invånare, varav 40 000 studenter, vilket förklarar varför antalet cyklister är så många när utbildningarna ligger ganska centralt.

Beredningen föreslår att Ängelholm ska ligga i framkant bland kommuner av jämförbar storlek. Detta ska uppnås genom att applicera storstadens lösningar på den lilla stadens trafikutmaningar.

Det hade varit klädsamt om man istället hade gjort jämförelser med liknande städer som Ängelholm med cirka 25 000 invånare. Så tycks dock inte vara fallet.

Det är tveksamt om mindre städer såsom Ängelholm klarar av så stora begränsningar i trafiksystemet utan att man äventyrar innerstadens handel.

S och MP talar vackert om innerstadsmiljön, men utan tillströmmande besökare och utan tillräckligt intressant utbud av affärer kan visionen, om den genomförs, sluta med ett större planeringshaveri. Vem tar då hand om notan?

Vem kan se den affärsinnehavare som tvingas stänga sin butik i ögonen och förklara varför tveksamma politiska visioner förstört dennes drömmar och ekonomiska framtid?

Beredningens ordförande påstod i fullmäktigedebatten att såväl Systembolaget som Ica ligger utanför stadskärnan. Jag antar att beredningens ordförande vid det här laget kontrollerat stadskartan och konstaterat att såväl Ica som Systembolaget tillhör stadens centrum.

Hur säkert är det att vi har kvar Ica i staden när parkeringen vid Ica och Systembolaget hamnar innan för röda muren, förlåt, röda linjen?

Handeln riskerar att påverkas mycket negativt med en utdöende stadskärna som följd där massor med instegsjobb försvinner. Är det verkligen så här ängelholmarna vill ha det?

Slutligen kan man fråga sig vad alla cyklister gör när det snöar, blåser kuling eller störtregnar. Javisst, de flesta tar bilen såklart.

Det är en sak att drömma och en annan sak att leva i verkligheten. Det känns som om Socialdemokraterna och Miljöpartiet i trafikberedningen lever i drömmarnas värld och glömt väckarklockan.

Cornelis Huisman (M)

Barnfattigdom existerar inte (NST 28/4)

I NST 28 mars 2014 skrev Mikael von Krassow (S) om barnfattigdomen.

Vid kommunfullmäktiges februari sammanträdet i Ängelholm avslogs Socialdemokraternas motion om handlingsplan mot barnfattigdom. Som ledamot i fullmäktige poängterade jag att barnfattigdomen enligt den beräkningsgrund som Rädda Barnens systerorganisation i London har tagit fram, inte existerar i Sverige.

Jag blir ledsen när man pratar om barnfattigdom i Sverige när jag har sett barn som letar mat på soptippen i en afrikansk storstad. Det är barnfattigdom.
Jag har sett andra barn tigga, även detta kallar jag för barnfattigdom.

Det var under våren 2011 som Rädda Barnen genom rapporter om barnfattigdom i Sverige fick ett rejält medialt uppsving.
Nu hör det till saken att Rädda Barnens Sverige- chef efteråt uttalade sig om att kampanjen gav en felaktig bild. Numera talar man enbart om barn i utsatt ekonomiskt läge.

Att ens jämföra våra svenska barns levnadsstandard med barn som letar efter mat för dagen känns främmande.

BRIS hade vid samma tidpunkt en kampanj som kallades ”när pengarna inte räcker till”. Här gjordes en jämförelse mellan barnen i Sverige och i Mocambique.
Vid efterföljande samtal medgav BRIS generalsekreterare att det är svårt att jämföra fattigdomen mellan länderna. Undersökningen baserades på enbart 14 barn!

Kan vi inte ha en anständig debatt om våra barns väl och ve utan att så vårdslöst använda ”barnfattigdom”. Att göra ovanstående jämförelser är ett hån mot verkligt fattiga barn i Afrika och andra länder.

Våra skolor med engagerad personal är en enorm resurs och har som mål att all verksamhet genomsyras av barnperspektiv. Samarbetet mellan social- och barn- och utbildningsförvaltning möjliggör snabba insatser när det krävs.

Cornelis Huisman (M)

Utan jobb i Ängelholm

Ängelholms kommun har nästan 40 000 invånare och av dessa anses lite över 20 000 vara arbetsföra. Gruppen arbetsföra ungdomar, mellan 16 och 24 år är cirka 8 500 varav 392 är utan arbete. Genom riktade insatser från Arbetsförmedlingen (AF), Ung i Ängelholm, Ängelholms Näringsliv, Kommunen och kommunens arbetsgivare ingår 191 ungdomar i någon form av verksamhet. Kvar är 201 ungdomar som söker aktivt efter en arbetsplats.

För att kunna värdera siffrorna ska man känna till att det är stora omsvängningar under juli-september. Enligt Arbetsförmedlingen i Ängelholm har man inte några stora horder av arbetslösa. Detta innebär inte att vi tycker att situationen är acceptabel för de ungdomar som står utan sysselsättning eller arbete. Många av de arbetssökande är av olika anledningar svårplacerade. Vad gör vi för dessa?

Sedan några år pågår ett projekt som heter Ung i Ängelholm och drivs i samarbete med Kraftsamling Ängelholm, Ängelholms Näringsliv och Arbetsförmedlingen. Detta projekt är en positiv insats för ungdomarna, men det behövs mer.

Det finns företag i kommunen som går för högtryck och de företagen skulle kunna erbjuda ett antal timmar som sammantaget skulle kunna ge ett antal arbetstillfällen och/eller praktikplatser. Sedan finns det även företag som måste banta sin verksamhet vilket medför tråkiga nedskärningar. Då gäller det att ha en aktiv arbetsförmedling som med utbildning, nätverk och aktiva insatser kan fånga upp de som blir utan arbete.

Ett stort problem med tillfälliga timanställningar, som kan vara inkörsporten till mer jobb, är att dagens A-kasse-regler begränsar uppstämpling till heltidsersättning. Ibland kan det vara så att en arbetslös ungdom som har A-kasse ersättning förlorar ersättning om han/hon tar ett arbete som ger timersättning.

Det finns också en del arbetslösa ungdomar utan adekvat utbildning, och det är väl närmast där man måste koordinera utbildningsmöjligheter med arbetsmarknadsinsatser. Det finns arbetsområden där man söker efter kvalificerade medarbetare direkt efter genomförd gymnasieutbildning.

Vi föreslår en intensiv informationskampanj som lyfter frågan samt att ett närmare samarbete sker mellan arbetsförmedling, näringslivet och skolan för att bland annat tillhandahålla efterfrågade gymnasiala utbildningar.

Cornelis Huisman (M)
egen företagare sedan 1990

Karl-Erik Asp (M)
egen företagare sedan 1978