Åsas punkter, december 2013

Åsa ny

 • Lions sköter som vanligt om Ängelholms luciatåg med bravur. Det är också Lions som lottar ut helt fantastiska pepparkakshus på skyltsöndagen. Tack för ert arbete och engagemang!
 • Nomineringsarbetet pågår för fullt i de politiska partierna. Hans Wallmark från Ängelholm kommer att stå överst på vår moderata valsedel för riksdagen. Grattis Hans till ett säkert fortsatt nationellt politiskt arbete.
 • Hela Skånes syd- och västkust har drabbats väldigt hårt av stormar. Vi skall vara rädda om det vi har och arbeta för långsiktigt bevarande av stränderna.
 • Många av kommunens duktiga medarbetare väljer att stanna länge. Varje år avtackas de som arbetat i 25 år med jubileumspresenter och jullunch av presidiet i fullmäktige. Jubilarerna är rättmätigt stolta och entusiastiska.
 • Det finns många kommuner som har en utmärkt skola. Däribland Ängelholm. Alliansledda kommuner har bättre skolor än de som leds av socialdemokraterna. Det finns statistik på det!
 • Att vara förtroendevald ordförande i kommunstyrelsen är ett helt fantastiskt uppdrag. Nu skall jag på eget initiativ lämna över till en efterträdare som precis som jag och mina företrädare kommer att slita hårt för vår kommuns allra bästa.

Åsas punkter, november 2013

Åsa ny

 • På vår moderata partistämma betonade vi det fortsatta arbetet för allas arbete och välfärd samt vikten av att hålla Sveriges ekonomi i god ordning.
 • Ibland kommer frågan till mig om varför vi inte vill samverka med sverigedemokraterna. Att samarbeta med ett parti som inte vill behandla en människa utifrån hennes egen kvalité utan istället gruppera människor utifrån exempelvis utseende eller bakgrund – det stämmer inte alls med vår moderata värdegrund.
 • På en fråga till IKEA om man undviker Å, Ä och Ö som produktnamn fick jag följande svar: Nej, vi är inte rädda för att använda Å, Ä och Ö, tvärtom, det är ett bevis på vår svenskhet. Ängelholm med Ä är helt rätt!
 • Kulturskolan finns numera i det gamla Tingshuset. I den charmiga Tingssalen spelas bland annat ensembler. Huset flödar av musik, dans och teater.
 • Högst upp i Tingshuset finns Mötesplats kulturhuset. Fritidsledarna välkomnar alla ungdomar och medlemskapet är kostnadsfritt precis som på alla fritidsgårdar i kommunen.
 • Vi i kommunledningen har varit på spännande företagsbesök på AB Cernelle och på Nordströms Chark. På Cernelle tillverkas patenterade växtbaserade läkemedel mot lindriga prostataproblem. På Nordströms levereras mycket gott såsom fisk, fågel och köttprodukter. Båda företagen är goda exempel för bra företagande i vår kommun!

Åsas punkter, oktober 2013

Åsa ny

 • Nästa år höjs kommunalskatten i Ängelholm med 50 öre. Vi kommer även fortsättningsvis vara en kommun som behandlar invånarnas 2.2 miljarder med respekt. Välfärdens kärna finns under kommunen ansvar och kan alltid bli mer effektiv men måste också få ha sitt pris.
 • Skolan har på olika sätt fått både tydligare mål och förstärkt budget under några år. I vår kommun har skörden av politiska satsningar inneburit fantastiska resultat. Tack till all personal inom skolan!
 • Gratis bussresor för alla som fyllt 75 år betalas från Ängelholms kommun till Region Skåne. Det kostar 1,5 miljon om året och har det goda med sig att fler åker buss och att vi därmed får behålla mer kollektivtrafik för alla.
 • Vi är en oerhört trygg kommun och vi verkar bli allt tryggare för varje år. Polisen mäter såväl den upplevda tryggheten bland invånare som det verkliga antalet brott.
 • Jag hör ibland att det vore bäst att vi i Moderaterna tar makten tillsammans med Socialdemokraterna. Men i verkligheten presterar en stabil majoritet, som exempelvis den vi har i Ängelholm, en bättre kvalitet om vi har en ambitiöst bevakande opposition. Vi i moderaterna är ett arbetarparti för att vi vill att alla skall få jobb, inte bidrag!

Åsas punkter, september 2013

 • Åsa nyVi har en utmärkt omsorg om äldre, både nationellt och i vår kommun. Duktig, trevlig och välutbildad personal samt god mat uppskattas. Äldreomsorgen har över tiden aldrig varit bättre!
 • SDet är budgettider och alla nämnder och styrelser lägger fram sina förslag inför framtiden. Till slut antas en budget i kommunfullmäktige. Att verksamheter och politiska partier argumenterar för sina angelägenheter tillhör processen. Ju längre man kommer ifrån att vara det parti som måste ta ansvar ju större ansvarslöshet uppvisas i budgetarbetet.
 • Genombrottet i Hallandsåsen kommer att innebär att Sveriges längsta järnvägstunnel år 2015 finns som en ny länk mellan Skåne och Halland. En sträcka på hela 8,7 kilometer.
 • Ungdomsarbetslösheten sjunker i Ängelholms Kommun. Regeringens kraftfulla politik tillsammans med oss som en kreativ kommun har genomfört olika kraftsamlingsmodeller för att nå resultat som innebär riktiga jobb. Härligt!
 • Företagsbesök är alltid intressanta. ICA Maxi och Bageriet Sjöstrands & Eriks är båda företag med gott ledarskap och ett engagemang för att unga människor skall få jobb.
 • Moderaterna är alltid tillgängliga för Dig. Besök vår webbplats http://engelholm.moderat.se . Till vårt café på lördagarna kl. 11.00-13.00 är alla välkomna!!

Åsas punkter, augusti 2013

 • Åsa nyVälkommen till en nystart av mina informationspunkter. De ut kommer en gång per månad och är numera en betald annons.
 • Sjukhusets verksamhet kommer till stor del övergå i Hälso- staden. Att vård sker nära våra invånare och dessutom på ett sätt där kvalitén är hög är en framtidsfråga för vår kommun. Nu är Hälsostaden strax på plats!
 • Hållbar utveckling innebär att ett samhälle förmår utvecklas med samtidens krav och planeras för nya behov. På den vägen skall man ta hänsyn till miljön och kultur. Moderaterna i Ängelholm står för ett hållbart samhälle!
 • I sommarens många samtal ställer många frågan varför så mycket negativt framförs när mycket som görs är så bra. Problem uppstår ibland- så är det. Men felfri är bara den som inget gör.
 • Många vill tala om det kommande badhuset som skall ligga på Hälsostaden. Viktigast av allt är att bygget kommer igång.
 • Att vara kommunstyrelsen ordförande innebär att söka samar- beten och kommunicera med många. Varje gång stabila lösningar på problem hittas är man nöjd. Just nu känns föreningen Vi i skolans övertagande av Tåstarps skola som ett härligt avstamp. Vi har duktiga och engagerade invånare i hela kommunen!

Åsas punkter v. 34

Åsa HerbstNSR:s återvinningscentral på Älvdalen drivs av privat entreprenör. Där jobbar duktig och engagerad personal som förtjänar beröm. Det får de säkert av många!

Lekplatsen som invigdes när Vejby IF firade sitt 90-årsjubileum erbjuder äventyr för barnen.  Det är donationer från näringslivet som främst möjliggjort denna lekborg.  Så lockande och spännande!

Nordens enda hästkrematorium ligger mellan Munka-Ljungby och Höja. Fler och fler hästägare vill få ett bra avslut och ta farväl av sin trotjänare och vän. Ägaren vill ofta få tillbaka lite aska i en urna.  Processen är lite dyrare än traditionell djurdestruktion men garanterar att sjukdomar inte sprids vidare.

Skånes största innebandyklubb för tjejer heter FBC Engelholm. 230 unga flickor är med och spelar i de totalt 50 ungdomslagen som spelar kommande säsong. Så skönt, när vi nu har både en renoverad idrottshall och en ny Kungsgårdshall.

Det har länge talats om en renovering och utbyggnad av Klitterhus. Nu börjar processen ta fart till stor glädje för alla oss som vill att besöksnäringen skall utvecklas vidare i vår kommun.

Stig Henriksson är vänsterpartistiskt kommunalråd i Fagersta. Under sin tid som kommunalråd har Henriksson både sänkt skatten åtta år och gjort kommunen skuldfri. Intressant!