Vad tycker du? – Enkät

Ängelholms kommun är en fantastisk plats att leva på. Här finns havet, naturen, det goda boendet, bra skolor och omsorg av hög kvalitet.

Men det som är bra kan alltid bli bättre. Moderaterna i Ängelholm arbetar därför nu med att ta fram nya politiska förslag för att möta dagens och framtidens kommunala utmaningar. Vi vill göra vår kommun än mer attraktiv att bo i, driva företag i och besöka.

I detta arbete är vi intresserade av att veta vad du som kommuninvånare i Ängelholms kommun tycker och tänker: vilka frågor är viktigast för dig och din familj?

Klicka här för att besvara enkäten!

Vad tycker du om Ängelholm?

PRESSMEDDELANDE 2016-04-28

POLITIKUTVECKLING. Nya Moderaterna vill veta vad ängelholmarna tycker om sin kommun. Vilka politiska frågor är viktigast just nu och vilka framtida frågor har störst betydelse för att Ängelholm ska bli en än bättre kommun att leva i?

Moderaterna i Ängelholm påbörjar nu nästa del i det förnyelsearbete som påbörjats efter valförlusten 2014. Under 2016 kommer Moderaterna genomföra ett omfattande projekt med syfte att uppdatera och utveckla partiets politik inom flera viktiga områden.

Politikutvecklingsprojektet kommer bedrivas i flera delprojekt som ska resultera i politiska förslag till Moderaternas årsmöte våren 2017. Förslagen kommer därefter ligga till grund för det moderata valprogrammet inför nästa mandatperiod.

I dag påbörjas arbetet genom att en enkät tillgängliggörs på internet. Det är den inledande samtalsdelen av projektet som går ut på att inhämta underlag, kommentarer och synpunkter från ängelholmarna. I enkäten kan medborgarna göra sin röst hörd och tala om vilka politiska områden och specifika ärenden/frågor som är viktigast för dem just nu och i framtiden.

– Moderaterna arbetar för att göra Ängelholms kommun till en bättre plats att leva på. Nu påbörjar vi ett omfattande projekt för att förnya vår politik och ta fram nya förslag för nästa mandatperiod. Målet är att kunna ge ängelholmarna bättre svar och därmed återuppbygga förtroendet för Moderaterna som regeringsbärande parti i Ängelholm, säger oppositionsrådet Robin Holmberg (M).

Enkäten finns från och med i dag tillgänglig på Ängelholmsmoderaternas hemsida eller på följande direktlänk: http://goo.gl/forms/QcMzMu26by

Mer information:
Robin Holmberg, projektledare

Ny viceordförande i Ängelholmsmoderaterna

PRESSMEDDELANDE 2015-03-17

Lördagen den 14 mars höll Nya Moderaterna i Ängelholms kommunkrets årsmöte. Förutom val av styrelse fattades också det första beslutet om förnyelse av Ängelholmsmoderaternas organisation.

Jessica Polfjärd, gruppledare för Moderaterna i riksdagen, gästade mötet och talade om hur Moderaterna ställer om till en aktiv opposition och hur arbetet med politikutveckling fortskrider inför valet 2018. Hans Wallmark, lokal riksdagsledamot, talade om förvarets utmaningar och vilka förstärkningar som kommer att krävas.

Vid årsmötet omvaldes Sven-Ingvar Borgquist till kretsordförande. Christina Hanstål nyvaldes till viceordförande:

– Som ledande oppositionsparti ska Moderaterna vara det parti som tydligast står på ängelholmarnas sida. Vi ska använda åren i opposition till att ompröva vår politik och ge bättre svar på de frågor människor ställer i sin vardag, säger Christina Hanstål (M).

Förutom kretsårsmöte avhöll även de moderata kommundelsföreningarna årsmöten. Det innebär att samtliga kommundelsföreningar nu fattat det första av två beslut som krävs för att slå samman dem till en gemensam förening.

– Moderaterna i Ängelholm har beslutat att kraftsamla i en gemensam förening. Syftet är att kunna lägga mer energi på att politikutveckla och samtala med kommunmedborgarna, istället för på administrativt styrelsearbete, säger Sven-Ingvar Borgquist (M), kretsordförande.

Förslaget till sammanslagning av föreningarna är resultatet av ett intensivt arbete som bedrivits inom Moderaterna sedan valet i höstas då fyra arbetsgrupper tillsattes med det gemensamma målet att förnya Moderaternas politik, kampanjformer och organisation. I framtiden kommer det istället att finnas utsedda kommundelsrepresentanter med särskilt ansvar för en viss del av Ängelholms kommun. Definitivt beslut kommer att fattas på årsmötena 2016.

Mer information:
Sven-Ingvar Borgquist, 072-183 51 65
Christina Hanstål, 070-824 41 86

140517_ (222)140524_ (95)

Hans Wallmark leder moderat politikutveckling och har utsetts till vice gruppledare i riksdagen

Hans WallmarkModeraterna kommer under våren 2015 att påbörja ett omfattande politikutvecklingsarbete på flera områden. Utvecklingsgruppen Säkerhet i en orolig omvärld kommer att ledas av Hans Wallmark, riksdagsledamot för norra och östra Skåne.

Sverige står idag inför flera stora säkerhetsutmaningar. I Sveriges närområde skapar konflikten i Ukraina och en ökad militär aktivitet i Östersjöregionen en större osäkerhet än på länge. Konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika skapar problem med flyktingströmmar och terrorism som även påverkar oss i Europa. Ett förändrat klimat leder till torka och översvämningar i fattiga delar av världen. Allt detta påverkar oss.

Moderaterna måste uppdatera sin försvars- och utrikespolitik för att möta den nya säkerhetspolitiska normalbild vi står inför. Under våren 2015 kommer utvecklingsgruppen att arbeta med att ringa in de viktigaste utmaningarna och möjligheterna och presentera relevanta svar för att stärka Sveriges säkerhet.

Hans Wallmark har även utsetts till Moderaternas förste vice gruppledare i riksdagen efter Tomas Tobé som är ny partisekreterare. I den positionen kommer Hans Wallmark att vara med och leda arbetet med den moderata gruppen och även representera M i en större kontext i riksdagen.

– Jag känner mig hedrad av att ha fått två så ansvarsfulla uppdrag av Moderaterna. Det handlar dels om att söka svar på viktiga utmaningar i framtiden, men även att vara med och leda det dagliga arbetet i riksdagen så bra som möjligt säger Hans Wallmark

Kontakt:
Hans Wallmark
070 695 41 00

Valplattform 2014

Hej!

Du som bor i Ängelholm inbjuds nu att dela med dig av vad du tycker är viktigast inför valet 2014. Moderaterna vill kunna svara på frågor om de samhällsutmaningar som ängelholmarna har. Vi vill därför veta vad du tycker!

Inför valet kommer vi att koncentrerar oss på följande områden i vår valplattform:
1. Barn och ungas uppväxtvillkor
2. Äldre
3. Arbetslinje för Ängelholm
4. Stadsutveckling
5. Hållbar utveckling
6. Kultur och fritid
7. Trygghet
8. Ängelholm i sin omvärld

Välkommen att tycka till genom att klicka här!

Pressmeddelande: Ny ordförande för Moderaterna i Ängelholm

Pressmeddelande 2013-04-02

Tisdagen den 2 april avhöll Moderaterna i Ängelholm kretsårsmöte och valde ny ordförande och vice ordförande. Robin Holmberg, ordförande i miljönämnden, valdes till ny ordförande. Till vice ordförande valdes Maria Cronkvist.

Kretsstyrelsen är de lokala moderatföreningarnas samarbetsorgan där de fyra föreningarna samverkar tillsammans med MUF och Moderata seniorer. Arbetet leds av ordförande och vice ordförande.

Vid årsmötet bifölls även tre propositioner med förslag för Ängelholm. Propositionerna kommer att utgöra en del i Moderaternas arbete under innevarande mandatperiod och vara del i partiets valplattform för valet 2014.

Propositionerna finns att läsa här.

Kontaktinformation
Robin Holmberg, kretsordförande Moderaterna i Ängelholm samt ansvarig för proposition 1 och 3

Åsa Herbst, ansvarig för proposition 2

Nya förslag för Ängelholm

politikutveckling_page
Moderaterna i Ängelholm presenterar nu tre propositioner med förslag för Ängelholm.
Under hösten och vintern har partiet genomfört ett omfattande politikutvecklingsprojekt. Detta har mynnat ut i de förslag som kretsårsmötet fattade beslut om under kretsårsmötet den 2 april 2013.

Ladda ner filerna* nedan:

Proposition 1 – Hållbar stadsutveckling
Proposition 2 – Motverka utanförskapet
Proposition 3 – Attraktiv stad och kommun

Robin Holmberg har varit ansvarig för propostion 1 och 3. Åsa Herbst har varit ansvarig för proposition 2.

*Filerna kommer inom kort att uppdateras med de små justeringar som beslutades om på kretsårsmötet.

Var med och utveckla vår politik!

Moderaterna är ett parti i ständig förändring. Vi vill vara relevanta och kunna svara på de frågor väljarna ställer. För att göra detta måste vi våga tänka nytt och ta intryck av andra.

Moderaterna i Ängelholm påbörjar nu ett stort politikförnyelseprojekt och vi uppskattar om Du vill hjälpa till genom att svara på en eller flera av de nedanstående frågorna.

1. Hållbar stadsutveckling: Hur ska framtidens Ängelholm se ut med avseende på stadsplanering, resande och trafik?

2. Motverka utanförskapet: Hur kan Ängelholm motverka människors utanförskap och göra så att fler kan komma i arbete?

3. Attraktiv stad och kommun: Vad bidrar till att göra Ängelholm mer attraktivt för invånare och besökare?

Följ länken nedan för att komma till webbformuläret: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpoSUF5TmY0TzhUSTFEcWxxMlVGZUE6MQ#gid=0